Τὸ τίμημα…

Τὸ τίμημα...Πάντα ἔχω δικαίωμα στὴν ὁποιανδήποτε ἐπιλογή…
Ἀρκεῖ νὰ εἶμαι ἕτοιμος νὰ πληρώνῳ τὸ ἀντίστοιχον τίμημα τῶν ἐπιλογῶν μου…
Κι ὄχι νὰ τὸ ἀποφεύγῳ ἤ νὰ τὸ μεταθέτῳ, κατὰ πῶς μὲ ἐξυπηρετεῖ…

Τὸ τίμημα δὲν ἐμφανίζεται πάντα στὴν ἀρχὴ τῶν ἐπιλογῶν μου…
Καὶ ἴσως, κάποιες φορές, νὰ ἀργήσῃ νὰ ἐμφανισθῇ…
Μὰ θὰ ἐμφανισθῆ…
Κι ἐὰν ἀρνηθῷ νὰ τὸ πληρώσῳ θὰ μὲ περιμένη…
Καὶ εἶναι ψευδαίσθησις τὸ νὰ πιστεύῳ πὼς μεταθέτοντας σὲ ἄλλους τὰ τιμήματά μου ἐγὼ θὰ τὰ ἀποφύγω.

Τὸ τίμημα δὲν εἶναι πάντα ὑλικό…
Αὐτὸ ποὺ πληρώνω ὅταν …ἀποφεύγῳ τὰ τιμήματα τῶν ἐπιλογῶν μου, εἶναι πολὺ μεγαλύτερο καὶ ψυχοφθόρο ἀπὸ ὁ,τιδήποτε ἄλλο…
Ἀλήθεια…
…Ἀξίζει;

Φιλονόη

Υ.Γ. Μὴν πιστέψετε οὔτε γιὰ μίαν στιγμὴ πὼς μπορεῖτε νὰ τὸ ἀποφύγετε μὲ μίαν …γρήγορη ἀποχώρησιν!!!

φωτογραφία

(Visited 67 times, 1 visits today)
Leave a Reply