Ἀκτίδες φωτός…

Ἡ φύσις ὑπερτερεῖ…
Οἱ χιονισμένες κορυφὲς προκαλοῦν…
Τὸ πράσινο δίνει ἐλπίδα…

Ἀκτίδες φωτός!!!!

Ἐλπιδοφόρα καλημέρα Φίλες καὶ Φίλοι

Γιάννης Σαρλῆς

(Visited 134 times, 1 visits today)
Leave a Reply