Ὑπηκοότης κι ὄχι ἰθαγένεια.

Ἡ σωστὴ λέξη μὲ τὴν ἐκπρευόμενη ἀπὸ αὐτὴν ἀντίστοιχη ἔννοια εἶναι ἡ λέξη «ὑπηκοότητα» ἀντὶ τῆς λανθασμένης λέξης «ἰθαγένεια», ποὺ ἀναφέρεται συχνὰ τελευταῖα στὰ πλαίσια τῆς ἐπικειμένης χορηγήσεως αὐτῆς στὰ παιδιὰ τῶν μεταναστῶν ἀπὸ τὴν νέα κυβέρνηση.Ὑπηκοότης κι ὄχι ἰθαγένεια.

Λίγα παραπάνω ἑλληνικὰ δὲν θὰ ἔβλαπταν τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἐκπροσωποῦν θεσμικὰ τὴν χώρα καὶ λαμβάνουν πολιτικὲς ἀποφάσεις.

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 63 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὑπηκοότης κι ὄχι ἰθαγένεια.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὑπηκοότης κι ὄχι ἰθαγένεια. - newsOK

Leave a Reply