Κούρεμα χρέους μόνον ἐὰν εἶναι προϊὸν ἀπάτης!

Κούρεμα χρέους μόνον ἐὰν εἶναι προϊὸν ἀπάτης!Τὸ μεγάλο παιχνίδι παίχτηκε στὸ προηγούμενο κούρεμα, τὸ λεγόμενο PSI (τὸ ἔχει μάθει καὶ ἡ θεία μου ἡ Βασίλω) κι ἐκεῖ βρίσκεται ἡ ἀπάτη τῶν γαλλογερμανῶν καὶ ἀμερικανῶν.
Πρέπει νὰ διευρευνηθῇ πῶς, ποιὰ χρέη διεγράφθησαν καὶ ἀπὸ ποίους.

Πρῶτον, πῶς ἔγινε καί ἀγοράστηκαν ἑλληνικὰ ὁμόλογα ξένων ἑταιρειῶν ἀπό τίς ἑλληνικές τράπεζες, ἀπό τά ἀποθεματικά τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων καὶ τοῦ πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί τήν ἑπομένη κουρεύτηκαν, μέ ἀποτέλεσμα νά χάσουν τά πάντα οἱ τράπεζές μας, τά ταμεῖα μας καί νά παρασύρρουμε τήν Κύπρο σέ χρεοκοπία;
Αὐτὴ ἡ κίνησις, ποὺ μᾶλλον ἐπεβλήθη, εἶναι προϊὸν καταναγκασμοῦ καὶ ἀπάτης.
Ποία ἦταν ἡ ἑταιρία ΛΑΖΑΡ πού μεθόδευσε αὐτήν τήν ἀπάτη καὶ τώρα συμβουλεύει τήν κυβέρνηση στήν διαγραφή χρέους;

Δεύτερον, γιατί οἱ Εὐρωπαῖοι μετέτρεψαν ἐπειγόντως τά χρέη τῆς Ἑλλάδος ἀπό ἰδιωτικά κεφάλαια σέ χρέη ὑπέρ κρατῶν, ὥστε τό 90% τοῦ χρέους σήμερα νά ὀφείλεται σέ κράτη-μέλη τῆς εὐρωζώνης καί δή μέ ἀρχή τό ἀγγλικό δίκαιο, βάσει τοῦ ὁποίου παίρνουν ἀκόμη καί τίς ἰδιωτικές κατοικίες τῆς χώρας, σέ περίπτωση πτωχεύσεως;
Ἡ ἀπάντησις εἶναι ἁπλῆ: γιὰ νὰ μὴν πτωχεύσουν οἱ γαλλικὲς καὶ οἱ γερμανικὲς τράπεζες, ποὺ κατεῖχαν τὸ πλεῖστον τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων. Τὸ ἀνδράριον Σαρκοζύ, ποὺ ἀνέβη στὴν καρέκλα νὰ ῥαπίσῃ τὸν σαχλὸν τρεμάμενον Παπανδρέου, ἐπέβαλε τὴν γραμμὴ τῆς μετατροπῆς τοῦ χρέους. Τουτέστιν ἡ μετατροπὴ αὐτὴ ἦταν προϊὸν καταναγκασμοῦ καὶ ἀπάτης.

Συνεπὼς τὸ χρέος εἶναι προϊὸν ἀπάτης, μπορεῖ νὰ κηρυχθῇ ἐπαχθές, ἀλλὰ ἀπαιτεῖται νομικῶς ἡ καταδίκη τῶν ἐδῶ ὑπευθύνων μὲ τὴν κατηγορία τῆς ἐσχάτης προδοσίας.
Τότε μόνον ἡ Ἑλλὰς μπορεῖ νὰ ἀποφύγῃ τὴν πληρωμὴ τοῦ χρέους, ἀφοῦ ἐπειγόντως θὰ ἔχη ἁπαλλαγεῖ ἀπὸ τὴν ἑταιρεία ΛΑΖΑΡ, ποὺ «συμβουλεύει» τὸν Βαρουφάκη, ἀντὶ ἁδρᾶς ἀμοιβῆς.
Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι μέχρι τότε κλείνουν οἱ στρόφιγγες χρήματος ἀπὸ τὴν ΕΚΤ καὶ πρέπει νὰ ἀναζητήσουμε ἀλλοῦθεν στήριξη.

Τρύφων Ὀλύμπιος

φωτογραφία

(Visited 26 times, 1 visits today)
Leave a Reply