Γιὰ τὶς μόνιμες ἀλλαγές…

Γιὰ τὶς μόνιμες ἀλλαγές...Πολλοὶ ἄνθρωποι ξεκινοῦν διατροφὴ γιὰ να ἀπελευθερώσουν βάρος καὶ ὅταν ἐπιτύχουν τὸν στόχο τοὺς ξαναγυρνοῦν στὴν προτέρα τους διατροφὴ  καὶ στὶς κακές τους συνήθειες.

Ἀλλὰ τὰ ἀποτελέσματα μιᾶ καλῆς συνηήθειας διαρκοῦν ὄσο καὶ ἡ συνήθεια.
Αὐτὸ συμβαίνει μὲ ὅλα τὰ πράγματα στὴν ζωή μας.
Ἂν θέλουμε νὰ κάνουμε μόνιμες ἀλλαγὲς εἶναι ἀναγκαῖο να ἀλλάξουμε μόνιμα στάση.

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply