Εἶναι εὔκολο νὰ ἐλπίζῳ…

Εἶναι εὔκολο νὰ ἐλπίζῳ...Καὶ δύσκολο νὰ συνειδητοποιῷ πὼς ὅσα ἔχω εἶναι αὐτὰ ποὺ κέρδισα μόνος μου.
Κι ἀκόμη πιὸ δύσκολο νὰ ἀντιλαμβάνομαι πὼς οἱ ἐλπίδες, τὰ εὐχολόγια καὶ οἱ ἐπιθυμίες, ἐὰν δὲν «παντρευτοῦν» μὲ ἕνα ἰσχυρὸ «θέλω» οὐδέποτε θὰ γίνουν πραγματικότης.
Τὸ «θέλω» ὅμως αὐτὸ ἐκ τῶν πραγμάτων διαχωρίζει τὴν ζωὴ ἀπὸ τὸν θάνατο.
Ὅταν δὲν τὸ ἔχῳ, περνᾶ ἀδιάφορα δίπλα ἀπὸ τὰ γεγονότα καὶ ἐὰν συμβοῦν κάποια καλά, ἔχει καλῶς…
Διαφορετικά…

Στὴν ἄλλην περίπτωσιν ὅμως, τότε ποὺ ἔχω δομήσει τὸ ἰσχυρὸ «θέλω» μου, δὲν ὑπάρχουν ἐλπίδες, γνωρίζω πὼς ΜΟΝΟΝ ἐγὼ μπορῶ νὰ κινήσῳ ὅλα τὰ νήματα καὶ πὼς θὰ εἶμαι ἀπολύτως ὑπεύθυνος καὶ γιὰ τὴν ἐπιτυχία, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν καταστροφή.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 34 times, 1 visits today)
Leave a Reply