Ὑπάρχει περίπτωσις νά φύγῃ κάποια χώρα ἀπό τό εὐρῶ;

Σὲ Ἑλλάδα, Πορτογαλία, Ἰσπανία καὶ Ἰταλία, οὐσιαστικὰ ἔχουν συμβεῖ σιωπηρὰ πραξικοπήματα γιὰ νὰ κρατηθοῦν οἱ χῶρες στὴν εὐρωζώνη πάσῃ θυσίᾳ, μὲ σφοδρὴ προπαγάνδα καὶ παρὰ τὴν θελήσῃ τῆς πλειοψηφίας.
Στὴν Πολωνία καὶ στὴν Σλοβακία πρόσφατα ἔγιναν κανονικὰ ἐκλογικὰ πραξικοπήματα γιὰ νὰ στηριχθοῦν κυβερνήσεις τῆς Γερμανίας.
Σὲ πιὸ δύσκολες περιπτώσεις δὲν διστάζουν νὰ κάνουν ἀκόμη καὶ χονδρά, κανονικὰ πραξικοπήματα, ὅπως στὴν περίπτωση τῆς Οὐκρανίας, γιὰ νὰ προσδεθῇ ἡ χώρα στὴν ΕΕ καὶ τὴν οἰκονομία της, ἐνῶ ἄκομα καὶ τώρα, βάζουν ἆρον ἆρον χῶρες στὸ εὑρῶ, χωρὶς δημοκρατικὲς διαδικασίες, παρὰ τὴν θελήση τοῦ λαοῦ καὶ μὲ ἀνέτοιμη οἰκονομία, ὅπως στὴν Λιθουανία.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΣΤΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΝ ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ.
Γιατὶ μας ἔχουν πρήξει σ’ αὐτὸν τὸν ἄθλιο ἐκβιασμὸ τὰ ΜΜΕ τους.
ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΣΤΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ. Ὑπάρχει περίπτωσις νά φύγῃ κάποια χώρα ἀπό τό εὐρῶ;
Ἀντιθέτως θὰ κάνουν ἄκομα καὶ πόλεμο γιὰ νὰ κρατήσουν τὴν Ἑλλάδα στὸ εὑρῶ.

Νὰ τελειώνουμε μὲ τὴν προπαγάνδα καὶ τὴν γελοία τρομοκρατία ἐπιτέλους.
Αὐτὸ ποὺ τρέμουν σήμερα περισσότερο, εἶναι μὴν φύγουμε καὶ τοὺς πλήξουμε τὸ εὐρῶ.

Δημήτρης Τουσιάδης

φωτογραφία

(Visited 67 times, 1 visits today)
Leave a Reply