Νομιμοποιεῖται ἡ ἀντιπολίτευσις νά διαπραγματεύεται σέ ἀντίθετες θέσεις ἀπό τήν κυβέρνησιν σέ ἐθνικά θέματα;

Νομιμοποιεῖται ἡ ἀντιπολίτευσις νά διαπραγματεύεται σέ ἀντίθετες θέσεις ἀπό τήν κυβέρνησιν ἐθνικά θέματα;Τροφὴ γιὰ σκέψη:

Σὲ μία ὁποιαδήποτε σοβαρὴ χώρα, πχ. τῶν ΗΠΑ, θὰ διανοεῖτο ποτὲ μιὰ ἐπίσημη θεσμικὴ ἀντιπολίτευση νὰ δολοπλοκοῦσε ἀνοικτὰ -γιὰ παράδειγμα μὲ τοὺς Ρώσσους- κατὰ τῆς χώρας;

Ὑποτεθεῖστω ὅτι ὁ Ὀμπάμα ἔρχεται σὲ σύγκρουση μὲ τὸν Πούτιν. Θὰ πήγαινε ποτὲ ὁ ἀρχηγὸς τοῦ μεγάλου κόμματος τῆς ἀντιπολιτεύσεως τῶν ΗΠΑ νὰ ἐπισκέπτεται τὸν Πούτιν καὶ ἄλλους ξένους παράγοντες καὶ συμμάχους τοῦ Πούτιν καὶ νὰ δολοπλοκῇ ἀνοιχτὰ ἐναντίον τοῦ Ὀμπάμα;

Καὶ στελέχη καὶ ἐγγεγραμμένοι παράγοντες τοῦ κόμματος ἀντιπολιτεύσεως νὰ ὡρύονται «βάστα Πούτιν»;

Θὰ ἦταν νόμιμες τέτοιες ἐνέργειες μιᾶς ἀντιπολίιτεύσεως ἢ ὄχι; Καὶ τὶ στάση θὰ κρατοῦσαν ἡ κυβέρνηση καὶ οἱ διωκτικές ἀρχὲς τῶν ΗΠΑ σὲ τέτοια περίπτωση;

Φρούριον

εἰκὼν

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply