«Εἶμαι ἀντιμνημονιακὸς μὲ τὴν παλαιὰ κυβέρνησιν ἀλλὰ μνημονιακὸς μὲ τὴν νέα!»

«Εἶμαι ἀντιμνημονιακὸς μὲ τὴν παλαιὰ κυβερνησιν ἀλλὰ μνημονιακὸς μὲ τὴν νέα!»Ἄνευ ὁρίων καὶ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ἐθνικὴ ΠΡΟΔΟΣΙΑ!!!

Τηγανήτας Σωτήρης

Ἀν καὶ γενικῶς, σὲ πολλὰ ζητήματα, ΔΕΝ συμφωνῶ μὲ πολλά, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ λέει ὁ Καζάκης, ἔχει ΑΠΟΛΥΤΟΝ δίκαιον σήμερα.
Καὶ ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ΥΠΟΔΙΚΟΥ Παυλοπούλου, ἀλλὰ καὶ ἡ γενικοτέρα στάσις ἀπέναντι στὶς «παρατάσεις τῆς δανειακῆς συμβάσεως», ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως εἶναι μία ἀκόμη ἔκδοσις τῆς παλαιᾶς μνημονιακῆς πολιτικῆς,  ἐμέναν μὲ ὑποχρεώνει νὰ σταθῷ ἀπέναντι!!! Ἀπολύτως ἀπέναντι ἀπὸ κάθε δοτὴ κυβέρνησιν.
Ὄχι φυσικὰ μὲ αὐτοὺς ποὺ …χαίρονται, γιὰ τοὺς ὁποίους πολιτικοκομματικοὺς λόγους τους, ἀλλὰ μὲ αὐτοὺς ποὺ θλίβονται καὶ πονοῦν καὶ ἀγωνιοῦν γιὰ τὴν Πατρίδα τους.  Διότι, ἐὰν ΔΕΝ τὸ ἔχουμε ἀντιληφθεῖ, ἡ Πατρίς, ὁ κοινὸς τόπος ΟΛΩΝ τῶν Ἑλλήνων, ἀκόμη ὑπάρχει, εἶναι ἐδῶ, ὀφείλουμε νὰ τὴν ἀνακαλύψουμε ΜΕΣΑ μας καὶ νὰ τὴν ὑπερασπιστοῦμε! Ἀλλὰ εἶναι καὶ τὸ τελευταῖο ποὺ μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ διακρίνουμε τὰ τσογλάνια ποὺ καθημερινῶς προπαγανδίζουν τὰ συμφέροντά τους, κατὰ τῆς Πατρῖδος!!!

Γιὰ τὴν ὥρα ἡ …ἐλπίς, τῆς …«ἀριστερᾶς καὶ τῆς προόδου», δημιουργεῖ σκοτοδίνες στὰ μυαλὰ τῶν συμπατριωτῶν μας. Αὐτῶν τῶν συμπατριωτῶν μας ποὺ ἐσύρθησαν, ἀμέτρητες φορές, γιὰ νὰ κοιμηθοῦν νουδουλοπρεπεῖς ἤ μπατσοκοπρεπεῖς καὶ μᾶς ξημέρωσαν τσυριζοπρεπεῖς… Ὅλοι δῆλα δὴ αὐτοὶ ποὺ ἐσύρθησαν κατ’ ἐπανάληψιν, γιὰ νὰ προασπίσουν τὰ μαντριὰ ποὺ ἐξυπηρετοῦσαν τὰ συμφέροντα τῶν ὁποίων τοκογλύφων καὶ ΟΥΔΕΠΟΤΕ τὰ συμφέροντα τῆς Πατρῖδος!!! Διότι τὰ συμφέροντα τῶν τοκογλύφων δικαιολογοῦν τὶς τραπεζικὲς καταθέσεις τῶν «τσοπαναραίων»  ἐνᾦ ἡ προάσπισις τῆς Πατρῖδος ἐπικυρώνει τὴν ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία…
ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνυπαρξία τραπεζικῶν λογαριασμῶν!!! Δύο ἀντίθετα δῆλα δὴ δεδομένα, μὲ τὰ ὁποῖα ἀσχολοῦνται μόνον αὐτοὶ ποὺ αἰσθάνονται ἀκόμη Ἕλληνες!!!

Ἕνας λαὸς σύρεται, δίχως ντροπή, στὸν εὐτελισμό του γιὰ μερικὰ κ@λοευρόπουλα!
Οἱ «ἐθνοσωτῆρες ΔΕΝ ἦσαν ἐθνοσωτῆρες ἀλλὰ κοινοὶ ἀπατεῶνες!!!
Εἶναι αὐτοὶ ποὺ τὸ παίζουν σήμερα κυβέρνησις, κατ’ ἐντολὴν τῶν τοκογλύφων…
Κι αὐτοὺς ἐμεῖς πρέπει νὰ τοὺς σεβαστοῦμε, νὰ τοὺς στηρίξουμε καὶ νὰ τοὺς προβάλουμε!

Ἄει ἀπὸ ἐκεῖ πιά… Σούργελα!!!
Ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεως τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν σκουλήκια παραμένατε… Τὸ «γαλάζιο σκουλῆκι» τὸ «πράσινο σκουλῆκι ἤ τὸ «ῥὸζ σκουλῆκι» ἁπλῶς ἐπιβεβαιώνει τὴν χαμαιλεοντικὴ φύσιν τους!

Φιλονόη

Υ.Γ. 1. Καὶ εἰλικρινῶς, τὰ πραγματικὰ σκουλήκια τὰ θεωρῶ πολὺ χρήσιμα. Αὐτὰ τὰ πολύχρωμα σκουλήκια τὰ θεωρῶ εἶδος πρὸς ἀκύρωσιν!!! Μόνον!

Υ.Γ. 2. Ἀφιερῶστε λίγο χρόνο νὰ ἀκούσετε τὸν Καζάκη! Εἰλικρινῶς, στὰ ὅσα ἀφοροῦν στὰ τῆς «παρατάσεως τῆς δανειακῆς συμβάσεως» εἶναι καταπέλτης!

(Visited 28 times, 1 visits today)
Leave a Reply