Ἐπιχείρησις ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΩΣ τοῦ τύμβου τῶν Σαλαμινομάχων!

Ἐπιχείρησις ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΩΣ τοῦ τύμβου τῶν Σαλαμινομάχων!Περιῆλθε εἰς γνῶσιν μας ὅτι καταβάλεται προσπάθεια ὁ ἀρχαῖος χῶρος τῆς ναυμαχίας τῆς Σαλαμῖνος νὰ παραδοθῇ πρὸς χρῆσιν ναυπηγοεπισκευαστικὴς ἐταιρείας.

Συμπατριῶτες,
Ἐπὶ 182 χρόνια «Ἐλεύθερης Ζωῆς» τὸ Ἑλλαδικὸ κράτος καταβάλλει κάθε προσπάθεια ἀφανισμοῦ, τοῦ ὁ,τιδήποτε μας ἐνώνει μὲ τὸ παρελθὸν καὶ μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀναπνέουμε τὴν προγονική μας δόξα.
Κατέστρεψε μπαζώνοντας μὲ μπετὸν μυκηναϊκὸ οἰκισμὸ στὸν Ἀστακὸ
Αἰτωλοακαρνανίας.
Ἀφάνισε τῆς πυραμῖδες στὰ Μεσόγεια Ἀττικῆς.
Κατέστρεψε τὰ εὑρήματα τοῦ Ἀρχανθρώπου τῶν Πετραλώνων Χαλκιδικής, 700.000 ἐτῶν.
Ἐξαφάνισε τὰ ὀστᾶ τῶν Μαραθωνομάχων…
Μιὰ μακρὰ σειρὰ σκοτεινῶν καὶ ἐνόχων ἐνεργειῶν ἐναντίον τοῦ ἔθνους καὶ τῆς ἱστορίας του.

Τώρα, μὲ πρόφαση κατασκευῆς ἔργων, ζητᾶ νὰ ἀφανίσῃ καὶ νὰ ῥίξῃ λήθη, στὴν δεύτερη μετὰ τὸν Μαραθῶνα ἐνδοξότερη, πανευρωπαϊκῶς, περιοχὴ τῆς πατρίδος μας. Τὴν περιοχὴ ὅπου ἐδόθη ἡ ναυμαχία τῆς Σαλαμῖνος.

Γύρω ἀπὸ τὴν Δήμαρχο μας, θὰ δόσουμε τὴν μάχη νὰ σταματήσῃ ἡ ἀνίερος αὐτὴ ἐκστρατεία ἀφανισμοῦ κάθε μνημείου τῆς κληρονομιᾶς μας.
Ἡ ἱερὰ νῆσος Σαλαμῖνος ἔσωσε τὸ 480π.Χ τὴν πατρίδα μας καὶ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη.
Σήμερα, 2015, καλούμεθα ἐμεῖς νὰ σώσουμε τὴν Σαλαμίνα!

Λαϊκὴ κίνησις πολιτῶν Ἀττικῆς, παράρτημα Σαλαμῖνος

Ἡ Δούρου, σημερινὴ περιφερειάρχης, μαζὺ μὲ τὸν Λαφαζάνη, ἔχουν λάβει ἤδη σχετικὴ ἐνημέρωσιν γιὰ τὸ πρόβλημα, ἀπὸ τὸν Γιῶργο Λεκάκη, καὶ ἐδήλωσαν πὼς θὰ ἀσχοληθοῦν σοβαρά, γιὰ νὰ βοηθήσουν νὰ ἐπιλυθῇ τὸ ζήτημα.
Ποῦ πῆγε τό ἐνδιαφέρον τους; Τό ξέχασαν μέ τό πού ἀνέλαβαν τίς …καρέκλες;

Ἤ μήπως ὅλο τό ἐνδιαφέρον τους ἴσχυε μόνον γιά τήν προεκλογική ἐκστρατεία;

Φιλονόη

 

 

(Visited 338 times, 6 visits today)
One thought on “Ἐπιχείρησις ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΩΣ τοῦ τύμβου τῶν Σαλαμινομάχων!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐπιχείρησις ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΩΣ τοῦ τύμβου τῶν Σαλαμινομάχων! - newsOK

Leave a Reply