Ὅλα νά τά ξέρω ἐγώ;

Ὅλα νά τά ξέρω ἐγώ;Ὅλα μπορῶ νά τά μάθῳ;
Καί σέ ποιόν τομέα πρέπει νά δόσῳ τήν βαρύτητα τῆς ἐνεργείας μου;

Σαφῶς καὶ δὲν γίνεται νὰ τὰ γνωρίζῳ ὅλα.
Τὰ ὅποια προσωπικά μου ταλέντα, μαζὺ μὲ τὶς κλίσεις μου, μὲ ὁδηγοῦν ἀσφαλῶς σὲ αὐτὰ ποὺ θὰ ἐνασχοληθῶ μαζύ τους καὶ θὰ εἰδικευθῶ. Ἄλλως τὲ κάθε ἄνθρωπος ἔχει τὰ δικά του ἐνδιαφέροντα, τὰ δικά του ταλέντα καὶ τὶς δικές του κλίσεις.
Μὰ σίγουρα ὑπάρχουν τομεῖς ποὺ μποροῦμε ΟΛΟΙ μας νὰ συνεισφέρουμε, ἀναλόγως τῶν γνώσεών μας καὶ τῶν δυνατοτήτων μας. Ὁπωσδήποτε ὅμως αὐτὸ πρέπει νὰ γίνεται μὲ σεβασμὸ στοὺς Νόμους τῆς Φύσεως καὶ στοὺς συνανθρώπους μας.

Τὸ σημαντικότερον ὅλων εἶναι πὼς ἐγὼ παραμένω μία μικρὴ μονάδα μέσα στὸ ἀπέραντο πλῆθος τῶν ἀνθρώπων ποὺ πέρασαν ἀπὸ τὸν πλανήτη, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ περιορίζεται πολὺ τὸ ὀπτικὸ καὶ τὸ ἀντιληπτικό μου πεδίον, σὲ σχέσιν μὲ τὴν συνολικὴ γνώσιν.
Συνεπῶς, ἐὰν θέλῳ νὰ προχωρήσῳ πρὸς τὸ αὔριο μὲ ἐπιτυχία, ὀφείλω νὰ μελετήσῳ τοὐλάχιστον αὐτοὺς ποὺ μελέτησαν τὴν Φύσιν καὶ τὴν Ζωή, μὲ ἐπιτυχία, πρὶν ἀπὸ ἐμέναν. Νὰ μελετήσῳ αὐτοὺς ποὺ ἀντιμετώπισαν τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν Φύσιν μὲ σεβασμό. Ὄχι μὲ διαθέσεις χειραγωγήσεώς τους.
Εἶναι αὐτοὶ ποὺ θὰ βασισθῶ ἐπάνω στὸν λόγο τους καὶ στὴν σκέψιν τους γιὰ νὰ λάβῳ πρότυπα ἀπὸ τὰ παραδείγματά τους.
Κι ἐὰν αὐτὸ φαντάζῃ ὀξύμωρον, λόγῳ τῆς ἐκτάσεως τῆς πληροφορίας, τότε δὲν πειράζει…
Ἄς ἀφήσῳ τὰ πάντα στὴν …τύχη τους, ἀκούγοντας ὅμως μὲ προσοχὴ τὰ μηνύματα τῆς Φύσεως, ποὺ σίγουρα μοῦ ψιθυρίζουν πολλά…
Κι ἐὰν τὰ ἀκούῳ, ὄχι βάσει ἐμπειριῶν, ἀλλὰ βάσει φυσικῆς ἐπιλογῆς, πάλι στὸ ἴδιο σημεῖον θὰ καταλήξω…
Μόνον ποὺ σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωσιν ἡ διαδρομή μου θὰ εἶναι πιὸ ἐπίπονη καὶ πιὸ κουραστική, μαζὺ μὲ πολλὰ λάθη.
Κι αὐτὸ διότι οὔτως ἤ ἄλλως, μέσα στὸ περιβάλλον ποὺ διαβιοῦμε, οἱ ἴδιες οἱ προσλαμβάνουσές μας ἔχουν ἀλλοιωθεῖ. Ἔως νὰ καθαρίσουν καὶ νὰ μᾶς ὁδηγήσουν σὲ ὀρθὲς ἀποφάσεις, ὁ χρόνος ποὺ ἀπαιτεῖται εἶναι πολὺς καὶ ἡ πορεία ὀδυνηρή.

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Σαφῶς καὶ μπορῷ ΟΛΑ νὰ τὰ γνωρίζῳ. Ἁπλῶς γιὰ νὰ συμβῇ κάτι τέτοιο πρέπει, ἀπαραιτήτως νὰ ἐπιλέξῳ τὸν Κατὰ Φύσιν τρόπον διαβιώσεως.

Υ.Γ.2. Ὁ κόπος ποὺ ἀρνοῦμαι νὰ καταβάλῳ, πρὸ κειμένου νὰ μπορέσῳ νὰ «αὐτοεκπαιδευθῶ» καταλλήλως, «πληρώνεται» πάντα.

φωτογραφία

(Visited 106 times, 1 visits today)
Leave a Reply