Μία …συνθήκη ὑπόθεσις ἦσαν ΟΛΑ!

Μία ...συνθήκη ὑπόθεσις ἦσαν ΟΛΑ!Ἡ εὐρωπαικὴ ἕνωση, πέραν ἀπὸ «ἐθνικὸ ὕμνο» καὶ σημαία, ἔχει καὶ κολεκτιβοποίηση κομματικῶν σχηματισμῶν.

Ἀπορῶ πῶς δὲν ἔχει ἀκόμη ὑπάρξει πρότασις γιὰ κατάργηση τῆς ψηφοφορίας γιὰ θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς (βλέπε κυρώσεις στὴν Ῥωσσία).
Ἡ ἄκομα καὶ για κατάργηση τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν καὶ γιὰ διατήρηση μόνο τῶν εὐρωεκλογῶν.

Νὰ εἶναι ὑποψήφιοι γιὰ τὴν πρωθυπουργία ἡ Μέρκελ, ὁ Ῥαχόι καὶ ἐν γένει ὅλοι οἱ λάτρεις τῆς ΕΣΣΔ, στὴν ὁποία μετατρέπεται ἡ Ευρωπαϊκὴ Ἕνωσις.
Καὶ σταδιακὰ νὰ καταργηθοῦν καὶ οἱ εὐρωεκλογές, ἐφόσον οἱ συνθῆκες ἔχουν ὑπογραφεῖ.

Ποιός ὁ λόγος νά ὑπάρχει κἄν ἄνθρωπος-ἄτομο σέ αὐτή τήν ἕνωση;
Θὰ κάνουμε ὅλοι αὐτὰ ποὺ ὑπαγορεύουν οἱ συνθῆκες.

Πόσο ἁπλὸς ἦταν ὁ κόσμος καὶ δὲν τὸ εἴχαμε καταλάβει τόσους αἰῶνες.
Μιὰ συνθήκη ὑπόθεσις ἦταν ὅλα.

Εὐθύμης Μαραμῆς

φωτογραφία

(Visited 32 times, 1 visits today)
Leave a Reply