Ἀποκτήσαμε καί ἐθνική ὁμάδα διαπραγματεύσεως τοῦ «χρέους»;

Ἀποκτήσαμε καί ἐθνική ὁμάδα διαπραγματεύσεως τοῦ «χρέους»;Αὐτό το ἀντιληφθήκαμε; Ἤ μήπως μᾶς …διέφυγε, μέσα στά πολλά ἄλλα;
Τί ἔχουμε εἴμπαμε; Κοινή ὁμάδα διαπραγματεύσεως τοῦ «χρέους»; 
Καί ποιοί τήν ἀποτελοῦν;
Ὁ κατ’ ἐξοχήν ὑπεύθυνος τῆς δημιουργίας του μπένυ;
Κι ἀπό κοντά τό κατ’ ἐξοχήν τσιράκι τοῦ Μπόμπολα πού ἔχει ἔγκρισιν καί χρηματοδότησιν ἀπό ξένα κέντρα;
Μέ ποιόν; Μέ τόν πρωθυπουργό τῆς χώρας πού ἐξελέγη γιά νά κρίνῃ, νά ἐλέγξῃ καί νά τιμωρήσῃ αὐτούς πού μεθόδευσαν τήν ἀπάτη τοῦ «χρέους»;

Δῆλα δή ὁ πρωθυπουργός πού ἐκλήθη νά ἐλέγξῃ καί νά τιμωρήσῃ τήν διαφθορά θά συζητᾶ μέ αὐτούς πού περιέθαλψαν, ὑπεστήριξαν καί ἐνίσχυσαν τήν διαφθορά;

Ποιός στά κομμάτια μᾶς κάνει πλάκα λέμε;

Φιλονόη

Υ.Γ. Φαντάζομαι πὼς ἡ κοπέλα τῆς φωτογραφίας θὰ εἶναι ἡ ἐπὶ κεφαλῆς…

φωτογραφία

 

(Visited 25 times, 1 visits today)
Leave a Reply