Ἄνοιξις

ἌνοιξιςἈπαγορεύεται ἡ λήψις τμημάτων αὐτοῦ ἢ τοῦ συνόλου του, γιὰ ὁποιανδήποτε χρῆσιν ἢ ἐκμετάλλευσιν, χωρὶς τὴν ἄδεια τοῦ κυρίου Πετροπούλου.

Φιλονόη

ΑΝΟΙΞΙΣ
Δειλιάζει μου ἡ σκέψις σὰν περνᾶ
ἀπὸ τῆς ἀνοίξεως τὰ ‘λιόκτιστα γιοφύρια
κλεφτοκυττᾶ καὶ σκυφτοπροσπερνᾶ
φευγοματιὲς τῶν κοριτσιῶν στὰ παραθύρια.
 
Μουσκεύει μου τὸ βλέμμα πρωϊνή,
τὸ πέλαγο ζαρώνει, ρότα ποντοπόρου·
κάρβουν’ ἀναμμένο νὰ μὴν φανῇ
στὴ στακτοσκέπαστη φωτιὰ τοῦ ὁδοιπόρου.
 
Τραγοῦδι ποὺ μοῦ φθάνει ζωηρὸ,
παράπονο διπλάρωσε τὸ ὄνειρό μου
ὁ δρόμος μου ταξείδι νοερὸ
σακκάκι μου ρηχτὸ στὴν ἄκρια τοῦ ὤμου.
 
Τρυπάει μου τοῦ ἥλιου ἡ ματιὰ
νὰ φτάσῃ ἀλόβητη στοῦ ἔρωτα τὰ βάθεια
τὸ πάθος ν’ ἀποθέσῃ σὲ πλατιὰ
μενεξεδένια φεγγαρόπλεκτα καλάθια.
(Visited 59 times, 1 visits today)
Leave a Reply