Ναὶ στὸ Κουρδιστὰν ἀλλὰ ὑπὸ τὴν ἡγεσία …«περιουσίων»!

Και ξαφνικά θυμήθηκαν ότι το Κουρδιστάν πρέπει να γίνει …ανεξάρτητο κράτος!!!Ναὶ στὸ Κουρδιστὰν ἀλλὰ ὑπὸ τὴν ἡγεσία ...«περιουσίων»!1

Αρκεί βέβαια την ηγεσία να την ελέγχει ο Σιωνισμός, όπως και στην Ελλάδα.

Ο Bernard Levy κάνει αυτοψία στα εδάφη που θα αποτελέσουν το νέο κράτος, το οποίο θα γεννηθεί με τεράστια χρέη, όπως ακριβώς γεννήθηκε η Ελλάδα το 1821.Ναὶ στὸ Κουρδιστὰν ἀλλὰ ὑπὸ τὴν ἡγεσία ...«περιουσίων»!2

Σίγμα

(Visited 76 times, 1 visits today)
One thought on “Ναὶ στὸ Κουρδιστὰν ἀλλὰ ὑπὸ τὴν ἡγεσία …«περιουσίων»!

Leave a Reply