Καταπολέμησις τῆς βίας μὲ …γροθιές!

Σήμερα εἶναι ἡ παγκόσμιος ἡμέρα κατὰ τῆς σχολικῆς βίας καὶ τοῦ ἐκφοβισμοῦ.

Τὰ παιδιὰ ἑνὸς σχολείου ἔφτιαξαν τὸ παρακάτω σκίτσο, ὡς μέσον καταπολεμήσεώς της.

Ἐνδιαφέρον… Δὲν μπορεῖτε νὰ τὸ ἀρνηθεῖτε…
Καταπολέμησις τῆς βίας μὲ μίαν …γροθιά!

Εἶναι πασιφανὲς ἡ λάθος διαπαιδαγώγησις ἀπὸ τὸ σπίτι των.
Δὲν ξέρω φυσικὰ τὸ ἐὰν οἱ γονεῖς εἶναι κομμουνιστές…
Ἄλλως τέ… Μὲ μίαν γροθιὰ λύονται ὅλα!!!

Καὶ μὴ μοῦ πεῖτε γιὰ παρομοιώσεις κι ἄλλα τέτοια…
Ἐὰν ἤθελαν παρομοιώσεις σωστές, θὰ εἶχαν μάθει τὸ χέρι-χέρι τῆς
Unicef.

Ζήσης Δούκας

Σᾶς θυμίζει κάτι;
Μήπως αὐτό;

Mὰ αὐτὸ εἶναι δημιούργημα τοῦ …Soros!!!

Μία …«τυχαία» Ἑλληνίδα, ποὺ …«τυχαίως» δουλεύει γιὰ τὴν USAID.

Δῆλα δή τά παιδιά μας ἐκπαιδεύονται γιά νά ὑπηρετήσουν τόν Soros καί τά συμφέροντά του στήν Πατρίδα μας;
Δῆλα δή, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, καταπολεμοῦμε τὴν βία μὲ βία, γιὰ νὰ μᾶς κρατᾷ ἐν δουλείᾳ ὁ κάθε …«περιούσιος» τοκογλῦφος.

Ἄει καλά…
Καὶ μετὰ μιλᾶμε γιὰ Ἑλλάδα.
Ποιοί μωρέ;

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply