Ἡ σύγχρονη γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων…

Ἡ σύγχρονη γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων...Ὁ σύγχρονος πόλεμος ἀπαιτεῖ ἄλλου εἴδους στρατηγικές.
Ἔξυπνες καὶ ἀποτελεσματικές.
Οὔτε εἶναι σκοπὸς τοῦ συγχρόνου «στρατιώτου – δολοφόνου», ἡ ἀφαίρεσις τῆς ζωῆς σου. Ἂν εἶσαι νεκρός, εἶσαι ἄχρηστος. Ἑπομένως σὲ θέλουν δυνατὸ καὶ παραγωγικό. Ἡ λειτουργία σου εἶναι τῆς ἐταιρικῆς λογικῆς coca cola, ποὺ σοῦ προσφέρει ἰκανοποιητικὸ διάλειμμα, ζεστὸ καφέ, χορταστικὸ σάντουιτς, δωρεὰν ἀναψυκτικό, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μένῃς στὸν χῶρο ἐργασίας καὶ νὰ νοιώθῃς βαθύτατα ὑποχρεωμένος γιὰ τὰ προσφερόμενα «ἀγαθά», ξεπληρώνοντάς τα μὲ τὴν μεγίστη παραγωγικότητά σου καὶ φυσικὰ ἐξαγορᾶς τῆς σιωπῆς σου. Ὅταν δὲ τὰ Χριστούγεννα καὶ τὸ Πάσχα σὲ καλοῦν οἰκογενειακῶς στὰ ἐταιρικὰ παιδικὰ party’s καὶ δίνουν καὶ ἔνα δωράκι στὸ παιδί σου, τότε εἶσαι τόσο ὑπόχρεος, ποὺ τὸ κεφάλι σου κοντεύει νὰ χωθῇ στὰ πόδια σου ἀπὸ τὴν βαθειὰ ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης.

Αὐτὸ τὸ σύστημα εἶναι εὐρέως διαδεδομένο καὶ σὲ μεγάλες ἑλληνικὲς ἐταιρεῖες τῆς φιλoπτώχου! Συνοδεύεται δὲ ἀπὸ νοσοκομεῖα, παιδικὰ προγράμματα, παραμυθάκια καὶ Μαραθωνίους ἐράνους ἀγάπης, cd μὲ τὰ ἔξοδα νὰ διατίθενται σὲ «παιδικὰ χαμόγελα» καὶ ἀντικαρκινικὲς θεραπεῖες, ἐκπίπτοντας φυσικὰ ἀπὸ τὶς φορολογικὲς δηλώσεις σου, θέτοντας σοβαρὴ ὑποψηφιότητα γιὰ πολιτικὴ καριέρα, ποὺ φθάνει μέχρι καὶ πρόεδρος τῆς δημοκρατίας!
Εἶναι ἄλλωστε ὁ μοναδικὸς τρόπος κοινωνικῆς ἀνόδου καὶ διαφυγῆς ἀπὸ τὴν σκληρὴ ζωὴ πείνας τοῦ στενοῦ περιβάλλοντος ἐνὸς χωριοῦ, ποὺ ἂν ἔμενες ἐκεῖ, τὸ καλλίτερό σου θὰ ἦταν μιὰ φλογέρα, μιὰ γκλίτσα, 50 ἀρνιὰ καὶ γκόμενα τὴν Μπιρμπίλω, μιὰ βυζαροῦ εὐτραφὴ προβατίνα, μὲ ζεστὸ καὶ μεγάλης χωρητικότητας αἰδοῖο.

Ὅμως ὑπάρχουν διαφορὲς καὶ ἄλλα τεχνικὰ χαρακτηριστικὰ ἀπὸ αὐτὰ τοῦ παρελθόντος.
Τὸ σύγχρονο σῶμα τῶν γενιτσάρων στὴν σημερινὴ Ἑλλάδα φέρει τὸν μανδύα τῆς πολιτικῆς, τῆς Δημοσίας διοικήσεως, τῶν σωμάτων ἀσφαλείας, τῆς ἐφορίας  καὶ εἶναι τὰ βασικὰ σώματα στρατοῦ μιᾶς καλοστημένης κρατικῆς μηχανῆς.
Εἶναι δὲ τέτοια ἡ δύναμις καὶ τὸ θράσος τους, (σὺν τὴν συμπαράσταση ἐνὸς ἀδαοῦς ἐκλογικοῦ σώματος) ποὺ συνήθως – ἂν ὄχι πάντα – λειτουργοῦν ἐκτὸς νόμου καὶ ἐκτὸς θεσμῶν.

Ἄλλο βασικὸ χαρακτηριστικὸ τῶν συγχρόνων γενιτσάρων εἶναι τὸ μπαξίσι – προμήθεια – μίζα, ποὺ παρέμεινε ὅπως καὶ τότε, ὁ βασικός τους «θεσμός».
Τέτοιοι εἶναι καὶ οἱ κατὰ καιροὺς «πρωθυπουργοί», ποὺ τὸ σύγχρονο τάγμα τῶν γενιτσάρων ἐτοίμασε προσεκτικὰ καὶ πλάσαρε τὴν κατάλληλη στιγμὴ μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ τὸ 67% τοῦ ἑλληνικοῦ ἐκλογικοῦ σώματος «βγάζει» στὰ γκάλοπ ὅτι εἶναι ὁ καταλληλότερος σφαγέας του!… Καλὴν ὥρα!

Κι ἔτσι ζοῦμε τὴν γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων…
Μὲ μιὰ μικρὴ διαφορά…
Ὁ κατὰ καιροὺς «Σουλτᾶνος» καὶ ἡ αὐλή του δὲν παιδομαζεύει πιὰ τὰ παιδιά μας!
Ἁπλᾶ τὰ σκοτώνει!
Ἀρχίζει ἀπ’ τὸν χαρακτῆρα, πάει στὰ ὄνειρα, μετὰ στοὺς στόχους, καὶ τέλος στὴν αὐτοκτονία- δολοφονία!
Καὶ φυσικὰ ὅπως σὲ κάθε δολοφονία, ἐκτὸς τοῦ δολοφόνου, ὑπάρχει πάντα καὶ ὁ ἠθικὸς αὐτουργός…
Ἐγώ; … Ἐσύ;… Ποιός ξέρει…………………!

Χάρης Καφετζόπουλος

φωτογραφία

(Visited 67 times, 1 visits today)
Leave a Reply