Αὔξησις τῆς ὑπογεννητικότητος καὶ τῶν ἐνδομητρίων θανάτων!

Δεν κατέστρεψαν μόνο την οικονομία μας, αλλά και την ψυχή μας…Αὔξησις τῆς ὑπογεννητικότητος καὶ τῶν ἐνδομητρίων θανάτων!1 
Αὔξησις τῆς ὑπογεννητικότητος καὶ τῶν ἐνδομητρίων θανάτων!2

Υπογεννητικότητα και αριθμός γεννήσεων στα επίπεδα του 1955 και αύξηση των ενδομητρίων θανάτων βρεφών λόγω ..κρίσεως!!!

Σίγμα

(Visited 34 times, 1 visits today)
Leave a Reply