Τὸ ἀμερικανικὸ χρέος.

Τὸ ἀμερικανικὸ χρέος.

To Δημόσιο Χρέος των ΗΠΑ σε ποσοστό του ΑΕΠ ανά Πρόεδρο.

Σίγμα

(Visited 49 times, 1 visits today)




Leave a Reply