Μὴν φοβᾶσαι… (α)

Μὴν φοβᾶσαι...Ὅσα κι ἐὰν προσπαθήσουν νὰ μᾶς κάνουν…
Ὅσες συμφορὲς κι ἐὰν μᾶς βροῦν…
Ὅσες ἀδικίες κι ἐὰν ὑποστοῦμε…
Ὅση βρωμιὰ κι ἐὰν συναντήσουμε…
Ὅση συκοφαντία κι ἐὰν δεχθοῦμε…
Ὅσο πόνο κι ἐὰν βιώσουμε…
…Μὴν φοβᾶσαι…
Εἶναι ἡ τελευταία δοκιμασία…
…γιὰ νὰ ξαναγίνουμε Ἕλληνες.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 39 times, 1 visits today)
Leave a Reply