Ἐλευθερία σημαίνει …Ἔρως!

Ἐλευθερία σημαίνει ...Ἔρως!Ὄχι ὅπως τὸ καταλαβαίνουμε ὅμως σήμερα, ἀλλὰ μὲ τὴν ἀρχική, τὴν παλαιά του σημασία.
Ἔρως εἶναι μία κατάστασις, ὑψηλὴ ἐνεργειακά, κατὰ τὴν ὁποίαν εἴμαστε «ἀνοικτοί» νὰ μάθουμε, νὰ κατανοήσουμε μὰ καὶ νὰ διδάξουμε.
Ὁ Ἔρως, μὲ τὴν ἑλληνικὴ ἀρχική του ἔννοια, σημαίνει αὐτὸ ποὺ αἰσθάνεται ὁ δάσκαλος γιὰ τὸν μαθητή, ἀλλὰ καὶ ὁ μαθητὴς γιὰ τὸν δάσκαλο. Ὁ Ἔρως περικλείει σεβασμὸ καὶ θαυμασμό. Ἀφοσίωσιν.
Ὁ Ἔρως ἐμπεριέχει τὸν σκοπὸ τῆς μαθήσεως καὶ τὴν στόχευσιν.
Ὁ Ἔρως σημαίνει νὰ μπορῇς νὰ ζῇς κι ὄχι νὰ διαβιῇς.
Ἡ κατάστασις τοῦ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ Ἔρωτος δύναται νὰ βιωθῇ μόνον ἀπὸ πρόσωπα ποὺ θέλουν καὶ μποροῦν νὰ ἀνυψώσουν στοὺς ἑαυτούς τους στὸ ἐπίπεδον τοῦ …μαθητοῦ!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 74 times, 1 visits today)
One thought on “Ἐλευθερία σημαίνει …Ἔρως!

Leave a Reply