Ἡ Εὐρώπη θὰ καταστραφῆ ἐὰν τὴν ἐγκαταλείψουν οἱ …«περιούσιοι»!

Έρχεται κι άλλη καταστροφή…

Η Ευρώπη θα καταστραφεί οικονομικά αν αποχωρήσουν μαζικά οι …«περιούσιοι»!Ἡ Εὐρώπη θὰ καταστραφῆ ἐὰν τὴν ἐγκαταλείψουν οἱ ...«περιούσιοι»!

Δεν ακούγεται ως υπόθεση, αλλά ως …υπόσχεση!
Το μήνυμα έχει συγκεκριμένους παραλήπτες και δεν είμαστε εμείς αυτοί.

Σίγμα

(Visited 49 times, 1 visits today)
Leave a Reply