Τὰ καλλίτερα …κελεπούρια μᾶς …«κυβερνοῦν»!

Άλλη μία υπόθεση που αποδεικνύει ότι αυτοί που μας κυβερνούν είναι όλοι τους …ένας κι ένας.
Ιδιοκτήτης γης εκτάσεως 20 στρεμμάτων πούλησε στην σύζυγο του Χαρδούβελη έκταση 40 στρεμμάτων … συμπεριλαμβάνοντας και 20 στρεμματάκια …δημόσιας γης, που επέστρεψαν στο κράτος μετά από άρθρο του HOT DOC. Τὰ καλλίτερα ...κελεπούρια μᾶς ...«κυβερνοῦν»!2

Σίγμα

Θρίαμβος της ερευνητικής δημοσιογραφίας και του «HOT DOC»:
Το ζεύγος Χαρδούβελη αναγκάστηκε να επιστρέψει την δημόσια γη που κατεπάτησε

Στις αρχές Οκτωβρίου 2014 ο τότε υπουργός Οικονομικών, κ. Χαρδούβελης είχε εξαγγείλει νομοθέτημα το οποίο θα επέτρεπε σε κατόχους καταπατημένων δημοσίων εκτάσεων να τις νομιμοποιούν. Όπως απεκάλυψε το «HOT DOC» στο Τεύχος 63, ο Γκίκας Χαρδούβελης και η σύζυγός του Σούζαν Μπεζτζιάν, είναι κάτοχοι μιας τέτοιας δημόσιας εκτάσεως, πράγμα το οποίο πιθανότατα γνώριζαν όταν την αγόρασαν. Το ζεύγος Χαρδούβελη κατέχει, όπως είχαμε αποκαλύψει, την πλαγιά ενός βουνού με προνομιακή θέα στην θάλασσα. Πρόκειται για οικόπεδο 40 στρεμμάτων στα Πούλιθρα Αρκαδίας, κοντά στο Λεωνίδιο, τα 20 εκ των οποίων αποτελούν δημόσια γη.

Η ερευνητική ομάδα του περιοδικού συγκέντρωσε όλα τα στοιχεία που αφορούσαν στην αγοραπωλησία του οικοπέδου από την σύζυγο Χαρδούβελη το 2006. Συγκέντρωσε επίσης, τις διαδοχικές αεροφωτογραφήσεις της περιοχής που εμφανίζουν την καταπατημένη έκταση ως δασική. Η παραδοχή όμως για το ότι είναι δημόσια έκταση προέρχεται από τις περιγραφές που υπάρχουν στα συμβόλαια τα οποία αποκαλύψαμε. Σε αυτά δεν υπάρχει καμμιά βεβαίωση Δασαρχείου πως η γη δεν είναι δημόσια ή δασική, αλλά ούτε τοπογραφικό, παρότι αυτό επιβάλλεται από τον νόμο.

Τότε καλούσαμε τον Γκίκα Χαρδούβελη και την σύζυγό του να παραδόσουν την δημόσια καταπατημένη γη στον νόμιμο ιδιοκτήτη της. Δηλαδή στο κράτος. Άλλωστε κανένας νόμος δεν προβλέπει δικαίωμα χρησικτησίας σε δημόσια έκταση. Σε αυτήν την προτροπή φέρεται πως υπάκουσε η κα Μπετζιάν, σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Realnews», η οποία από τα συνολικά 40 στρέμματα στην επίμαχη περιοχή, κρατά τα 13 με την υπόλοιπη έκταση να κηρύσσεται αδέσποτη και να περιέρχεται στο κράτος. Η συμβολαιογραφική πράξη μεταγράφηκε στην μερίδα της κας Μπετζιάν στο Υποθηκοφυλακείο Πρασιών στο Λεωνίδιο στις 16 Ιανουαρίου 2015, με αντικείμενο πράξεως την «παραίτηση από δικαίωμα κυριότητας» στην θέση Κέντρος της κοινότητας Πουλίθρων.Τὰ καλλίτερα ...κελεπούρια μᾶς ...«κυβερνοῦν»!1

Υπενθυμίζουμε ότι το «HOT DOC» είχε παρουσιάσει τα δύο προηγούμενα συμβόλαια που αποδεικνύουν ότι η έκταση ανήκε στο Δημόσιο και είχε καταπατηθεί με την μέθοδο της χρησικτησίας. Με το πρώτο συμβόλαιο, το οποίο συντάχθηκε το 1966, ο βοσκός Δημήτρης Ξερακιάς είχε αγοράσει 20 στρέμματα και τέσσερις δεκαετίες αργότερα πούλησε 40 στρέμματα στην Σ. Μπετζιάν. Από την σύγκριση των συμβολαίων του 1966 και του 2006 προκύπτει ότι η έκταση διπλασιάστηκε, τα σύνορα όμως δεν παρουσιάζουν καμμία μεταβολή σε σχέση με τους ιδιοκτήτες των γειτονικών εκτάσεων ή τους κληρονόμους τους, οπότε τα στρέμματα αυξήθηκαν μόνο προς την κατεύθυνση που το ακίνητο συνορεύει με «δημόσια άγρια έκταση»..

κουτί Πανδώρας

(Visited 43 times, 1 visits today)
Leave a Reply