Τὸ φῶς πάντα διαπερνᾶ τὸ σκοτάδι!

Τὸ φῶς πάντα διαπερνᾶ τὸ σκοτάδι!Ὅσες τεχνητὲς σκιάσεις κι ἐὰν γίνουν, τὸ φῶς, πάντα, εἶναι δυνατότερο ἀπὸ τὸν ζόφο καὶ τὸ σκότος.
Εἶναι ἡ ἐνέργεια ἐκείνη ποὺ δίχως της ζωὴ δὲν ὑπάρχει.
Καὶ εἶναι πάντα ἰσχυροτέρα τοῦ κάθε ἐμποδίου…!!!

Οἱ νόμοι τοῦ σύμπαντος εἶναι τέτοιοι ποὺ μόνον οἱ φυσικὲς διαδικασίες συμβαίνουν ἁπλᾶ, δίχως κόπο.
Τὸ φῶς, ἀλλὰ καὶ τὸ σκότος, διαδέχονται τὸ ἕνα τὸ ἄλλο, περιοδικῶς καὶ πάντα βάσει συμπαντικῶν ὁρισμῶν.
Δὲν ὑπάρχει ἀνθρώπινος δύναμις τέτοια ποὺ νὰ μπορῇ νὰ ἐλέγξῃ αὐτὲς τὶς ἰσοῤῥοπίες…
Πολλῷ δὲ μᾶλλον νὰ ἀποκόψῃ τὸ φῶς καὶ τὴν ἐνέργειά του ἀπὸ τὸν πλανήτη  καὶ τὴν ζωή…

Γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο ἄς ἡσυχάσουμε…
Χρειάζονται σκληροὶ ἀγῶνες γιὰ νὰ ἀκυρώσουμε τὰ ἐμπόδια ἀλλὰ νὰ θυμόμαστε πὼς ἐφ΄ ὅσον ἀκολουθοῦμε τοὺς φυσικοὺς δρόμους, εἶναι βέβαιον πὼς θὰ μπορέσουμε νὰ ξαναφωτίσουμε τὸν πλανήτη καὶ τὴν Ἀνθρωπότητα!

Φιλονόη

φωτογραφία

 

(Visited 67 times, 1 visits today)
Leave a Reply