Ἡ ἀγωνία θὰ περάσῃ…

Ἡ ἀγωνία θὰ περάσῃ...Θὰ τελειώσῃ…
Καὶ τὸ φῶς πάλι θὰ μᾶς φωτίζῃ…
Πάλι ἡ ἀναζήτησις τῆς ἀληθείας θὰ γίνη σκοπὸς Ὅλων μας…
Πάλι ἡ Ἀνθρωπότης θὰ λάμψῃ μὲ μεγαλουργήματα…
Πάλι ὁ πλανήτης θὰ γίνῃ τόπος ζωῆς κι ὀμορφιᾶς…

Ἀρκεῖ νὰ ἀντέξουμε…
Νὰ σταθοῦμε ὄρθιοι…
Νὰ μὴν φοβηθοῦμε…
Διότι δὲν ὑπάρχη κάτι γιὰ νὰ φοβηθοῦμε…
…Μόνον δρόμος γιὰ νὰ διανύσουμε!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 43 times, 1 visits today)
Leave a Reply