Ἄς ζήσουμε μὲ πληρότητα!

Ἄς ζήσουμε μὲ πληρότητα!Ὅλοι μας ἔχουμε ἐκπαιδευθεῖ νὰ πιστεύουμε στὰ προβλήματα καὶ δὲν μποροῦμε νὰ συλλάβουμε τὴν ζωή μας χωρίς αὐτά.
Τὰ προβλήματα εἶναι ὁ νούμερο ἕνα ἐργοδότης τῆς κοινωνίας μας, ἡ ὁποία εἶναι γεμάτη προβληματολόγους.
Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ κάποιος θεωρεῖ ὅτι κάτι εἶναι πρόβλημα, προσδιορίζει τὸν ἑαυτό του ὡς θῦμα καὶ γεμίζει ἀπὸ φόβο, ἀμφιβολία καὶ ἄγχος.
Σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση δὲν μπορεῖ νὰ κινητοποιηθῇ καὶ παραδίδεται στὴν ἀπάθεια, στὴν αὐτολύπηση καὶ στὴν αὐτο-ἐπίθεση.

Ὅμως εἶναι ἀναγκαῖο, ὅσο ποτὲ ἄλλοτε, νὰ δόσουμε στὰ προβλήματά μας ἕναν ὑψηλότερο σκοπὸ καὶ νὰ τὰ χρησιμοποιήσουμε σὰν εὐκαιρίες γιὰ νὰ ἀναπτυχθοῦμε, νὰ ἐλευθερωθοῦμε καὶ νὰ ζήσουμε μὲ πληρότητα.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 22 times, 1 visits today)
One thought on “Ἄς ζήσουμε μὲ πληρότητα!

Leave a Reply