Ἐγὼ κρατῶ τὸ κλειδί…

Ἐγὼ κρατῶ τὸ κλειδί...Ἐγώ, ἐσύ, αὐτός…
Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ δὲν συμβιβάζονται μὲ τὸ ἄδικο…
Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ αὐτὰ ποὺ ἐνδιαφέρουν τοὺς πολλούς…
Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ εἶναι ἐξαίρεσις κι ὄχι κανών.

Ἐσὺ θὰ βρῇς τὸν τρόπο νὰ φθάσῃς στὴν …«Πύλη» καὶ νὰ τὴν ἀνοίξῃς μὲ τὸ κλειδί σου.
Ἐσὺ θὰ χαράξης αὐτὸν τὸν δρόμο γιὰ νὰ φύγουμε ἀπὸ τὸ σκότος…
Ἐσὺ θὰ σχεδιάσῃς τὸ ποιὰ θὰ εἶναι τὰ βήματα…

Ἐκεῖνος θὰ καταφέρῃ νὰ ξεκλειδώσῃ τὴν ἐπομένη «Πύλη»…
Ἐκεῖνος θὰ ἀπαντήση στὰ περισσότερα ἐρωτήματα…
Ἐκεῖνος θὰ θέση σὲ λειτουργία τὸν κάθε μηχανισμό…

Εἴμαστε ἔτσι κι ἀλλοιῶς πλέον πολὺ κοντὰ στὸ τέλος.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 107 times, 1 visits today)
Leave a Reply