Ἡ ἐπιτάχυνσις τῆς καταστροφῆς τοῦ εὐρῶ.

«…Ποιούς συμφέρει άραγε να πουλήσουν  τα ομόλογα  τους και τι θα κάνουν με  τα χρήματα που θα λάβουν;
Για ποιό λόγο  θα μπορούσε κάποιος να επιλέξει να πουλήσει σήμερα κρατικά ομόλογα με αντάλλαγμα μετρητά σε ευρώ;
Ti θα μπορούσε σήμερα να αγοράσει και να του αποφέρει κέρδος;

Tα επιτόκια των κρατικών τίτλων των περισσοτέρων χωρών του ευρώ σήμερα βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Για κάποιες διάρκειες και χώρες είναι  αρνητικά. Επομένως λογικά αποκλείονται οι επενδύσεις των μετρητών σε νέα κρατικά ομόλογα.

Το επιτόκιο καταθέσεων στην ΕΚΤ είναι αρνητικό: -0,20%.
Αρα  αποκλείεται η κατάθεση των μετρητών στην ΕΚΤ…»

 

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΤ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Σε μία αγορά κρατικού χρέους, όπου τα επιτόκια, ή μάλλον οι αποδόσεις πέφτουν συνεχώς, η ΕΚΤ θα παρέμβει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016, ελπίζοντας να αγοράσει κρατικά ομόλογα διάρκειας μεγαλύτερης των δύο ετών όλων των χωρών της ζώνης του ευρώ.
Για τον σκοπό αυτό θα δαπανηθεί από την ΕΚΤ το ποσό των 1,1 τρις ευρώ.
Θα αγορασθούν κρατικά ομόλογα από τις 19 χώρες της ζώνης του ευρώ, ανάλογα με την υφισταμένη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΚΤ.
Το ποσό που θα διατεθεί δεν προέρχεται από κάποια φορολογία και δεν είναι εισόδημα κάποιου κράτους.
Πρόκειται στην ουσία για χρήμα που προέρχεται από «αέρα κοπανιστό»…
Θα εξανεμισθεί αμέσως, αν ανέβουν στο προσεχές μέλλον τα επιτόκια διεθνώς.

Τα ομόλογα με αρνητικό ή πολύ μικρό επιτόκιο θα είναι τα πρώτα που θα απαξιωθούν ως παρούσα αξία και ως τοκομερίδια, αλλά θα τα κατέχει η ΕΚΤ, που «δεν μπορεί να χρεοκοπήσει»…

Ποιούς συμφέρει άραγε να πουλήσουν  τα ομόλογα  τους και τι θα κάνουν με  τα χρήματα που θα λάβουν;
Για ποιό λόγο  θα μπορούσε κάποιος να επιλέξει να πουλήσει σήμερα κρατικά ομόλογα με αντάλλαγμα μετρητά σε ευρώ;
Ti θα μπορούσε σήμερα να αγοράσει και να του αποφέρει κέρδος;

Tα επιτόκια των κρατικών τίτλων των περισσοτέρων χωρών του ευρώ σήμερα βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Για κάποιες διάρκειες και χώρες είναι  αρνητικά. Επομένως λογικά αποκλείονται οι επενδύσεις των μετρητών σε νέα κρατικά ομόλογα.

Το επιτόκιο καταθέσεων στην ΕΚΤ είναι αρνητικό: -0,20%. ‘
Αρα  αποκλείεται η κατάθεση των μετρητών στην ΕΚΤ,

Το επιτόκιο οριακού δανεισμού της ΕΚΤ είναι πολύ χαμηλό: 0,30%.
Η μείωση του δανεισμού με χρήση  των μετρητών  δεν αποδίδει σημαντικά.

Οι επενδύσεις  τώρα  σε δολάρια Αμερικής ή η εξαγωγή των κεφαλαίων στις ΗΠΑ αποκλείονται, γιατί τo ευρώ σε σχέση με το δολάριο έχει πέσει τον τελευταίο χρόνο κατά 32,68%.

Το πρόγραμμα ποσοτικής χαλαρώσεως της ΕΚΤ δεν φαίνεται να έχει κάποια πρακτική χρησιμότητα για τις Ευρωπαϊκές τράπεζες ή το ευρώ.
Εξάλλου με την έναρξη του προγράμματος η ισοτιμία eur/usd  έπεσε ήδη στο 1,04965.

Mήπως το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τις Ευρωπαικές κυβερνήσεις;
Η ΕΚΤ απαγορεύεται να χρηματοδοτεί έμμεσα ή άμεσα τις κυβερνήσεις.
Αν ο κανόνας αυτός δεν υπήρχε, θα μπορούσε να υποθέσει κάποιος ότι το πρόγραμμα αποσκοπεί κυρίως στο να διευκολύνει την ανανέωση ή τον νέο δανεισμό των κρατών για περιόδους μακρύτερες των δύο ετών.

Πράγματι,αν κάποιο κράτος ήθελε να εκδόσει νέα ομόλογα με διάρκεια μεγαλύτερη των δύο ετών, θα μπορούσε να το κάνει εύκολα χωρίς να αφαιρέσει κεφάλαια από τις αγορές σε περίοδο υφέσεως και χωρίς να χρειασθεί να προσφέρει υψηλά επιτόκια για να τα διαθέσει με επιτυχία.

Υπάρχει κάποια μεγάλη  χώρα, που θα αντιμετωπίσει προβλήματα στην ανανέωση του χρέους της την επομένη διετία;
‘Iσως, αλλά δεν φαντάζεσθε ποιά θα μπορούσε να είναι αυτή.

Δείτε το παρακάτω διάγραμμα, που παρουσιάζει την εξέλιξη της  σχέσεως  του δημοσίου χρέους ως προς το ΑΕΠ της Γερμανίας.

 

Ἡ ἐπιτάχυνσις τῆς καταστροφῆς τοῦ εὐρῶ.2

 

ΠΗΓΗ

Η μαύρη ανοδική γραμμή αντιπροσωπεύει την  υφισταμένη αυξητική τάση  με βάση τα στοιχεία από το 2004 έως το 2014.
Από το 2004 έως το 2009 η σχέση δημοσίου χρέους, ως προς το ΑΕΠ, κυμαινόταν κατά μέσο όρο στο 66,15% με τυπική απόκλιση 1,6%, δηλαδή με πιθανότητα 95% κυμαινόταν μεταξύ 62,95% έως 69,35%.
Αλλά η καλή εποχή τελείωσε το 2009.
Ο ίδιοι υπολογισμοί για την περίοδο 2004 έως και 2014 δίνουν  μέσο όρο  χρέους προς ΑΕΠ ίσο με 71,38% και τυπική απόκλιση 6,27%, δηλαδή αναμένεται  η σχέση δημοσίου χρέους προς το  ΑΕΠ της Γερμανίας να κυμαίνεται στο μέλλον  με πιθανότητα 95% μεταξύ του  58,83% και του  83,92%.
Η μαύρη ανοδική γραμμή όμως δείχνει καθαρά ότι το χρέος ως προς το ΑΕΠ της Γερμανίας για το 2015 και το 2016 από το 76,9% το 2014 αναμένεται να αυξηθεί κατά 7,02% περίπου ή κατά 3,5% το έτος.

Ενδεχομένως να μην πεισθήκατε από την παραπάνω στατιστική και διαγραμματική  παρουσίαση και να έχετε αμφιβολίες.
Εξάλλου, όλα τα ΜΜΕ σας πληροφορούν ότι η Γερμανία δεν έχει κανένα οικονομικό πρόβλημα και ζητάει από τις άλλες χώρες να την μιμηθούν στις πολιτικές λιτότητας.

Μην πιστεύετε τις οικονομικές αναλύσεις των ΜΜΕ.
Πρόκειται για πληρωμένες διαφημιστικές καταχωρήσεις της Γερμανίας.
Το δημόσιο χρέος της Γερμανίας που λήγει από το 2015 έως και το 2020 είναι 665,6 δις ευρώ.

 bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Service/Bundeswertpapiere/Rendite/current_prices_yields_2015_03.pdf

Οι ετήσιες λήξεις του Γερμανικού χρέους ως και  το 2020 είναι:

έτος 2015 ποσό 115 δις    ευρώ
έτος 2016 ποσό 168,6 δις ευρώ
έτος 2017 ποσό   94   δις ευρώ
έτος 2018 ποσό  107   δις ευρώ
έτος 2019 ποσό   96   δις ευρώ
έτος 2020 ποσό   85    δις ευρώ.

Σημειώνω ότι τα παραπάνω ποσά μπορεί να διαφοροποιηθούν προς τα πάνω, καθώς υπολογίστηκαν με στοιχεία για τις λήξεις υφισταμένων σήμερα ομολόγων, ενώ κάποια απ’ αυτά ενδέχεται όταν λήξουν να ανανεωθούν με ομόλογα που θα λήξουν ως το 2020.

Για παράδειγμα αναφέρω ότι το έτος  2014 ανανεώθηκαν ομόλογα αξίας 53 δις ευρώ και εκδόθηκαν νέα με την λήξη τους να μεταφέρεται  στο 2016.
Το ότι το 2014 ήταν χρονιά εκλογών για την Γερμανία ήταν μάλλον «τυχαίο»…
Με τους ρυθμούς  εξοφλήσεως της εξαετίας 2015 έως και 2020 το γερμανικό  χρέος έχει μέση διάρκεια 18,4 χρόνια και μέση ετήσια λήξη 110,93  δις ευρώ.
Είναι εμφανές ότι το έτος 2016 το ποσό που λήγει είναι μεγαλύτερο κατά 57,67 δις ευρώ από την μέση ετήσια λήξη.
Τα 57,67 δις ευρώ αντιστοιχούν   στο 2,8% του συνολικού χρέους της Γερμανίας.
Μάλλον κρύβεται «κάτω από το χαλάκι» μεταφερόμενο από διετία σε διετία για να επιτυγχάνεται το «θαύμα» της εξαφανίσεως του Γερμανικού ελλείμματος.

Για να μην προκύψει σοβαρό πρόβλημα αυξήσεως επιτοκίων το 2016 στην Γερμανία, θα πρέπει είτε  τα 57,67 δις ευρώ να μετακυλίσουν στα επόμενα έτη (κατά προτίμηση στα έτη 2017, 2019 και 2020 ή και αργότερα), είτε να εξασφαλισθεί ότι κάποιος τρίτος «πλούσιος» φορέας θα τα αγοράσει, αφού ανανεωθούν, αν και θα έχουν σχεδόν μηδενικά ή αρνητικά επιτόκια.

H Γερμανία συμμετέχει στο κεφάλαιο της ΕΚΤ κατά 17,9973%.
Της αντιστοιχούν από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλαρώσεως της ΕΚΤ αγορές ομολόγων της αξίας 197,97 δις ευρώ.
Κατά πολύ βολικό τρόπο οι λήξεις της Γερμανίας για το 2017 και το  2018 είναι 201 δις ευρώ…
Έτσι η Γερμανία σε περίπτωση Grexit δεν θα χρειάζεται να ανησυχεί για τυχόν αύξηση επιτοκίων κατά την ανανέωση του χρέους της….

Σατανική σκέψη;
‘Oχι…
Πρόκειται για απλή Γερμανική κουτοπονηριά ή για φιλόδοξο Γερμανικό σχεδιασμό.

Τα επιτόκια θα μπορούσαν  να ανεβούν από το 2015, αν η Ουκρανία χρεοκοπήσει ως τον Ιούνιο…
Για την ώρα αναζητούνται Γερμανικά ομόλογα για να αγορασθούν με βάση τις προδιαγραφές του προγράμματος ποσοτικής χαλαρώσεως της ΕΚΤ, αλλά κανένας δεν τα πουλάει «γιατί είναι τόσο ασφαλή και έχουν αρνητικό επιτόκιο»….
Δυστυχώς η «ασφαλής»  ηλιθιότητα δεν είναι μόνο γερμανικό προσόν.
Ενδημεί και σε άλλες νότιες χώρες και σε εύπορα τμήματα των πληθυσμών τους.

Αν πάντως αγοράσατε και εσείς Γερμανικά ομόλογα ως ασφαλή επένδυση, θα μείνετε στο τέλος «επενδεδυμένοι»   με Γερμανικές κάλτσες…

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΥΠΟΔΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΡΟΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΥΠΟΔΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΡΟΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Son ofEon

(Visited 46 times, 1 visits today)
Leave a Reply