Ἡ πραγματικὴ δύναμις!

Ἡ γνώσις εἶναι τὸ ἰσχυρότερο μέσο ἀντιστάσεως τῶν λαῶν!!!

Καλημέρα στὴν παρέα!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Γιάννης Σαρλῆς

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply