Ὁ Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆς πίσω ἀπὸ τὸν Ἀινστάιν!

Ὁ Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆ (Βερολίνο, 13 Σεπτεμβρίου 1873 – Μόναχο, 2 Φεβρουαρίου 1950) στὴν εἴσοδο τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σμύρνης. «Οὐδεῖς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω».

Ὁ Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆς πίσω ἀπὸ τὸν Ἀινστάιν!

Ὁ Ἐλ. Βενιζέλος εἶχε ζητήσει ἀπὸ τὸν Κ. Καραθεοδωρῆ νὰ ἀναλάβῃ τὴν ὀργάνωσή του καὶ νὰ τὸ διευθύνῃ.
Ἡ Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ ματαίωσε τὴν ἴδρυσή του καὶ ὁ Καραθεοδωρῆ, περισώζοντας ὅ,τι ἦταν δυνατόν, ἐγκατέλειψε τὴν πόλη μὲ τὸ τελευταῖο ἑλληνικὸ πλοῖο.

 

«Ἀγαπητὲ συνάδελφε,
Βρίσκω θαυμάσιο τὸν ὑπολογισμὸ ποὺ κάνατε.
Τώρα τὸ καταλαβαίνω ὅλο. […]
Πρέπει, νομίζω, νὰ δημοσιεύσετε τὴν θεωρία σας «Στὰ χρονικὰ τῆς Φυσικῆς», διότι οἱ φυσικοί, ὅπως ἐγώ, δὲν γνωρίζουν τίποτα ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἀντικείμενο.
Μὲ τὴν ἐπιστολή μου αὐτὴ θὰ πρέπη νὰ σᾶς θύμισα Βερολινέζο ποὺ μόλις ἀνεκάλυψε τὸ Γκροῦνβαλντ, (Σ. Μ. Πολυτελὲς προάστειο τοῦ Βερολίνου) καὶ διερωτᾶτο ἂν ζοῦσαν ἤδη ἄνθρωποι ἐκεῖ.
Ἂν θέλετε νὰ μπεῖτε στὸν κόπο νὰ μοῦ ἐξηγήσετε. καὶ τοὺς κανονικοὺς μετασχηματισμούς, θὰ ἔχετε βρῇ ἕναν εὐγνώμονα καὶ ἐνσυνείδητο ἀκροατή.
Ἂν μάλιστα λύσετε καὶ τὸ πρόβλημα τῶν κλειστῶν τροχιῶν τοῦ χρόνου, θὰ ὑποκλιθῷ ἐνώπιόν σας.
Ἡ ἀλήθεια ποὺ κρύβεται πίσω τους ἀξίζει πραγματικὰ λίγον ἰδρώτα.

Μὲ τοὺς καλλιτέρους χαιρετισμούς, δικός σας,
Άλμπερτ Αϊνστάιν»

περισσότερα ἐδῶ.

(Visited 42 times, 1 visits today)
One thought on “Ὁ Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆς πίσω ἀπὸ τὸν Ἀινστάιν!

Leave a Reply