Ἔχουμε τὴν εὐκαιρία…

Ἔχουμε τὴν εὐκαιρία...…ἔχουμε τὴν εὐκαιρία νὰ δημουργήσουμε νέα πλούτη καὶ νὰ ἀνακαλύψουμε τοὺς θησαυροὺς μιᾶς πιὸ οὐσιαστικῆς ζωῆς, μιᾶς ζωῆς μὲ περισσότερες ἀληθινὲς στιγμές, περισσότερο ἐλεύθερο χρόνο, περισσότερη ποίηση, περισσότερο ἐρωτᾶ,περισσότερα ἀπὸ τὰ ἀληθινὰ σημαντικὰ γιὰ τὸν καθένα πράγματα.

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 25 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ἔχουμε τὴν εὐκαιρία…

Leave a Reply