Τὰ δεσμά μας εἶναι καὶ οἱ ὁδηγοί μας.

Τὰ δεσμά μας εἶναι καὶ οἱ ὁδηγοί μας.Τὰ πουλιὰ δὲν μποροῦν νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὰ ὅρια τοῦ οὐρανοῦ.
Κι ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς Γαίας.
Μὰ αὐτὸ εἶναι μία πληροφορία ποὺ θέλουμε νὰ μᾶς διαφεύγῃ, συχνά, πρὸ κειμένου νὰ …ἐλπίζουμε στὸ παράλογον.

Ἡ Γῆ μας εἶναι τὸ σπίτι μας.
Μποροῦμε νὰ γευθοῦμε, νὰ ἀπολαύσουμε, νὰ μοιρασθοῦμε μόνον αὐτὰ ποὺ ἡ Γῆ μας μᾶς προσφέρει.
Ὁ ἀέρας, τὸ νερό, ἡ τροφή, ποὺ ἁπλόχερα οἱ …δυνάμεις τῆς Φύσεως ἐπέτρεψαν νὰ ὑπάρχουν γύρω μας, εἶναι σημαντικὰ κριτήρια γιὰ τὸ ἔως ποῦ μποροῦμε νὰ ἁπλωθοῦμε. Ὅσο γιὰ νὰ τραφοῦμε, νὰ ξεδιψάσουμε, νὰ κοιμηθοῦμε, νὰ ζεσταθοῦμε, νὰ γαληνέψουμε, νὰ χαλαρώσουμε, νὰ εὐαρεστηθοῦμε, νὰ αἰσθανθοῦμε ἀσφαλεῖς, νὰ ὀνειρευθοῦμε…
Τὸ παραπάνω εἶναι πάντα καὶ περιττὸ καὶ δημιουργία Ὕβρεως.

Ἡ ἐποχή μας εἶναι πλήρης ἀποδομήσεως.
Ἄς φροντίσουμε νὰ κρατήσουμε ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ γεροὺς δεσμοὺς μὲ τὴν Φύσιν…
Ἐμεῖς θὰ κερδίσουμε…

Φιλονόη

φωτογραφία

 

(Visited 148 times, 1 visits today)
One thought on “Τὰ δεσμά μας εἶναι καὶ οἱ ὁδηγοί μας.

Leave a Reply