Ἐπαγγελματικὸ πλιάτσικο!

– κατεβαίνω σὲ δημόσιο διαγωνισμὸ μὲ ἐγγυητικὴ τραπέζης,
– παίρνω τὴν ἀποκλειστικὴ ἐκμετάλλευση δημοσίου περιουσίας, ὅπου τὸ μερίδιό μου εἶναι ἀπὸ δάνειο
– ὑπογράφω σύμβαση ἐγγυημένου κέρδους (μοῦ καταβάλλουν 350 ἑκατομμύρια γιὰ μειωμένα κέρδη ἐν μέσῳ κρίσεως)
– καθορίζω βάσει καταχρηστικῆς συμβάσεως τὸ τίμημα χρήσεως τῆς ὑποδομῆς ἀπὸ τοὺς πολῖτες.
– δὲν ἀποπληρώνω τὸ δάνειο μὲ τὸ ὁποῖο ἀπέκτησα τὴν μονοπωλιακὴ ἐκμετάλλευση δημοσίου  περιουσίας, τὸ ὁποῖο καλοῦνται να σηκώσουν οἱ πολίτες, μέσῳ τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν ἀπὸ τὸ Ταμεῖο Χρηματοπιστωτικῆς Σταθερότητος, μὲ κρατικὸ δανεισμό.

Πῶς μὲ λένε;Ἐπαγγελματικὸ πλιάτσικο!

Ἀλέξανδρος

(Visited 54 times, 1 visits today)
Leave a Reply