Καλῶς ὁρίζοντας τὴν Ἄνοιξιν στὴν …Κίνα!!!

Ὅταν μοῦ ἔστειλαν τὶς παρακάτω εἰκόνες θαμπώθηκα.
Συνειδητοποίησα, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, πὼς ὁ ἐρχομὸς τῆς Ἀνοίξεως, γιὰ ὅλον τὸν πλανήτη, ἀνεξαρτήτως φυλῆς, χρώματος καὶ θρησκείας, ἦταν πάντα ἴδιος. Κι ἄλλοτε ἐλέγετο ἐπιστροφὴ τῆς Κόρης, ἄλλοτε Ἀδώνεια (μὲ τὴν σχετικὴ θυσία), ἄλλοτε Ἀνάστασις Ἰησοῦ.  Τί σημασία ἔχουν τά ὀνόματα;;;
Καί πόσο σημαντικό εἶναι τελικῶς τό σύνορον, ποὺ δημιουργεῖ ἡ διαφορετικὴ ἐκφορὰ τοῦ ἰδίου λόγου, ἀπό τό ἴδιο τό θέμα;
Ὅλος ὁ πλανήτης, κατὰ βάθος, γνωρίζει καὶ τὸ ποῦ εἶναι οἱ πηγές του καὶ τὸ τὶ πρέπει νὰ τιμᾷ καὶ τὸ τὶ πρέπει νὰ σέβεται…
Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα εἶναι …μαγαζάκια γιὰ τὴν …κονόμα!!!

Καὶ πράγματι, ΔΕΝ ἔχουν σημασία τὰ ὀνόματα ἀλλὰ ἡ τιμὴ καὶ ἡ ἀφοσίωσις στὴν ἰδίαν παράδοσιν αἰῶνες ἐπὶ αἰώνων…
Θαυμάζω, χαίρομαι, ἀντιλαμβάνομαι σήμερα κάτι περισσότερο ἀπὸ ἐχθές…Καλῶς ὁρίζοντας τὴν Ἄνοιξιν στὴν ...Κίνα!!!4Καλῶς ὁρίζοντας τὴν Ἄνοιξιν στὴν ...Κίνα!!!3 Καλῶς ὁρίζοντας τὴν Ἄνοιξιν στὴν ...Κίνα!!!5 Καλῶς ὁρίζοντας τὴν Ἄνοιξιν στὴν ...Κίνα!!!6 Καλῶς ὁρίζοντας τὴν Ἄνοιξιν στὴν ...Κίνα!!!1 Καλῶς ὁρίζοντας τὴν Ἄνοιξιν στὴν ...Κίνα!!!2

Κίνα λοιπόν!!!
Κίνα… Ἀναδημιουργία (βάσει αὐτομάτου μεταφράσεως!!!)
Δῆλα δή…
Καὶ στὴν Κίνα… καὶ στὴν Ἰνδία… Καὶ στὴν Πολωνία… Καὶ στὴν Ῥωσσία… Καὶ στὴν Ἀμερική… Καὶ στὴν Ῥωσσία… Καὶ στὴν Ἀφρική… Καὶ στὴν Αὐστραλία… Καὶ στὴν Ἑλλάδα…
…μὰ καὶ σὲ κάθε πλευρὰ τοῦ πλανήτου, τελικῶς, θέλουμε δὲν θέλουμε, ἀλλοιώνοντας, ἤ ὄχι, τὶς ἔννοιες, κατανοῶντας ἤ μὴ κατανοῶντας, πάντα τὸν ἴδιον θεὸ λατρεύουμε, λατρεύουμε καὶ θὰ λατρεύουμε ὡς ἀνθρωπότης…
Τὴν Φύσιν!

Φιλονόη

πηγή

(Visited 37 times, 1 visits today)
Leave a Reply