Ὡραιοποιημένα…

Ὡραιοποιημένα...
Ὄσο ὄμορφη καὶ νὰ εἶναι μία κορνίζα, ὄσο καὶ νὰ ἀναδεικνύῃ τὸ θέμα, δὲν παύει νὰ θέτῃ ὅρια…
Ὅπως ἡ ὡραιοποιημένη ἀπὸ κάποιους σημερινὴ πραγματικότητα..

Καλό μας βράδυ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Γιάννης Σαρλῆς

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply