Ποντι(α)κὸ δίδαγμα!

Ποντι(α)κὸ δίδαγμα!Ποτὲ δὲν κάνουμε ὅ,τι πρέπει, ὅταν πρέπει καὶ ὅσο πρέπει.
Γι’ αὐτὸ οἱ νεροποντὲς μᾶς βρίσκουν ἀπροστάτευτους.

Ποιός σκέπτεται νά καθαρίσῃ ἀπό πρίν τίς ρεματιές;

Οἱ Πόντιοι (Ποντικοὶ εἶναι τὸ σωστό· βλ. Ἡρακλείδης ὁ Ποντικός) ἔχουν τὴν λέξη «ἀχουλλούς» ποὺ σημαίνει τὸν ἔχοντα νοῦν, τὸν ἔξυπνο.
Ἡ λέξις εἶναι δάνειο ἀπὸ τὴν τουρκικὴ akili (=συνετός).

Ὅμως, ἡ πολλὴ σύνεσις, ὅταν γίνεται φρένο στὴν δράση, βλάπτει.
Λέει μιὰ ποντιακὴ παροιμία:
«Ἀχουλλοῦν οὕς νὰ ἐνούνιζεν, ὁ παλαλὸν ἐπάντρεψεν κ’ ἐποῖκεν δέκα λάταλα».
(Ὥσπου νὰ σκεφθῇ ὁ γνωστικός, ὁ παλαβὸς παντρεύτηκε, τὸ σωστὸ εἶναι νυμφέφθηκε, κι ἔκανε δέκα παιδιά).

Ἡ πολλὴ σκέψις μᾶς ἔφαγε.
Γι’ αὐτὸ οἱ γνωστικοὸ στὴν Ἑλλάδα μειώνονται καὶ πληθαίνουν οἱ παλαβοὶ καί, τὸ χειρότερο, ὄχι ἁπλῶς οἱ μουρλοὶ ἀλλὰ οἱ… ἐρίμουρλοι!

Σαράντος Καργᾶκος

φωτογραφία

(Visited 56 times, 1 visits today)
Leave a Reply