Νὰ καταστρέψουμε τὴν διαφορετικότητα ἀλλὰ μόνον στὶς χῶρες τῶν …λευκῶν!

Νὰ καταστρέψουμε τὴν διαφορετικότητα ἀλλὰ μόνον στὶς χῶρες τῶν ...λευκῶν!Οἱ λευκοὶ εἶναι δυνάστες…
Οἱ μὴ λευκοὶ θύματα…
Ἀλλὰ δὲν ὑπάρχουν ῥάτσες…
Ὡστόσο ἀγαπῶ τὴν διαφορετικότητα καὶ ἐξυμνῶ τὶς διαφορές μας, διότι εἴμαστε ὅλοι ἴδιοι, ὁπότε ἄς καταστρέψουμε τὴν διαφορετικότητα μὲ τὴν …ἐπιμειξία!!!
Ἀλλὰ μόνον στὶς χῶρες τῶν …λευκῶν

Ντόινγκ, ντόινγκ… ΟΛΕ!!!

Μάκης Δρούκας

(Visited 26 times, 1 visits today)
Leave a Reply