Τί εἶναι ἕνα θαῦμα;

Τί εἶναι ἕνα θαῦμα;Τὶ εἶναι ἔνα θαῦμα;
Κάτι ποὺ δεν τὸ περιμένουμε. Κάτι πού δέν μποροῦμε νά τό ὑπολογίσουμε μέ τήν λογική μας; Κάτι πού ἔρχεται ἀπό ψηλά καί μπαίνει λαθραία στήν ζωή μας;
Ἤ  εἶναι ἔνας θρίαμβος προκαθορισμένων κινήσεων πού βασίζονται στήν τέλεια ἁρμονία καί συνεργασία;
Μήπως ὁλόκληρη ἡ ζωή ἐπάνω σέ αὐτή τήν γῆ δέν εἶναι ἕνα θαῦμα; 

Μποροῦμε νὰ μετρήσουμε τοὺς σπόρους μέσα σὲ ἔναν καρπὸ ἀλλὰ δὲν μποροῦμε νὰ μετρήσουμε τοὺς καρποὺς μέσα σὲ ἕναν σπόρο.
Ποῦ νά βρῇ κάποιος ἅλλην ἀγορά θαυμάτων σάν αὐτή, πού μέ μία χούφτα σπόρους μπορεῖς νά ἔχῃς χωράφια ὁλόκληρα σοδειᾶς; 
Αὐτό εἶναι ἔνα θαῦμα;
Οἱ ναοὶ τοῦ ἔρωτα, τῆς φιλίας καὶ τοῦ θάρρους…..
Τὸ πήγαινε – ἔλα τοῦ φεγγαριοὺ καὶ τοῦ ἡλίου μὲ τέτοια συνέπεια καὶ ἀκρίβεια……
Τὰ ἀστερία ποὺ μιλοῦν στὴν καρδιά…….
Ἡ δύναμις μέσα στὴν θέληση…
Ἡ οὐράνια γαλήνη στὰ βλέφαρα ἐνὸς μωροῦ….
Οἱ θησαυροὶ τῶν δυνατοτήτων………
Ἡ ἐκπλήρωσις τῆς εὐχῆς…….

Ἂν κυττάξουμε γύρω μας….
Ἄν πιστέψουμε στὰ θαύματα…
…καὶ κάνουμε χῶρο στὴν ζωὴ μας γι αυτά……
….τότε θὰ τὰ δοῦμε.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 49 times, 1 visits today)
Leave a Reply