Ἡ Ἑλλὰς μπορεῖ νὰ ζητήσῃ ἀπὸ τὴν Εὐρώπη νὰ ἀγοράσῃ ὁμόλογα, γιὰ νὰ πληρώσῃ τὶς λήξεις, σύμφωνα μὲ ἐφημερίδα

(Reuters) – H Ελλάδα εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) να αγοράσει ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που διακρατούνται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για  να πληρώσει για το χρέος που λήγει αυτό το καλοκαίρι, έγραψε η  εφημερίδα Καθημερινή την Πέμπτη.

Αποκλεισμένη από τις αγορές ομολόγων και με τα μετρητά της να εξαντλούνται γρήγορα, η Ελλάδα αντιμετωπίζει μεγάλα ποσά ομολόγων,  που λήγουν και κατέχονται από την ΕΚΤ, δηλαδή 4,18 δισεκατομμύρια ευρώ  (4,46 δισεκατομμύρια δολάρια) τον Ιούλιο και 3,38 δισεκατομμύρια ευρώ  τον Αύγουστο, καθώς τα  υπόλοιπα χρήματα του προγράμματος διασώσεως παραμένουν δεσμευμένα  μέχρι να συμφωνήσει με τους πιστωτές της σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις.

«Ο στόχος του σχεδίου της κυβερνήσεως είναι να αγοράσει  ο ΕΜΣ  τα ομόλογα και να καταλήξουν  σε συμφωνία για να του επιστρέψει η κυβέρνηση   το ποσό αργότερα στον χρόνο, όπως συμβαίνει με τα δάνεια από τον  ΕΤΧΣ (Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας),» ανέφερε η εφημερίδα, χωρίς να επικαλεσθεί τις πηγές της .

Για να λάβει  περίπου 7,2 δισεκατομμύρια  ευρώ, που απομένει από τα μετρητά της διασώσεως, η Αθήνα πρέπει να συμφωνήσει ένα  πρόγραμμα  μεταρρυθμίσεων  με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την ΕΚΤ.
Η πρόοδος των διαπραγματεύσεων ήταν οδυνηρά αργή.

Σύμφωνα με το σχέδιο που επικαλείται η  Καθημερινή, η Αθήνα θα συμφωνήσει  σε ένα νέο δάνειο με τον ΕΜΣ, τον  μηχανισμό διασώσεως της ευρωζώνης, για να εξαγοράσει μέρος από τα  27,2 δισεκατομμύρια των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, που ο ΕΜΣ θα αγοράσει  από την ΕΚΤ.

Η ΕΚΤ έχει δηλώσει ότι οι συνθήκες της ΕΕ δεν της επιτρέπουν να ακυρώσει ή να ανανεώσει  τα ομόλογα, που αγοράζονται στο πλαίσιο του  λεγομένου Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων  (SMP). 
«Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αυτό το σχέδιο θα εγκριθεί από την ζώνη του ευρώ και του ΕΜΣ, αλλά προωθείται από την ελληνική πλευρά για να ξεπερασθεί το πρόβλημα  τον Ιούλιο και τον Αύγουστο», ανέφερε η εφημερίδα.

Το Υπουργείο Οικονομικών  της Ελλάδας  δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για σχολιασμό της ειδήσεως . (1 $ = € 0,9362)

(Δημοσίευμα  του Γιώργου Γεωργιόπουλου,  Μοντάζ Louise Ιreland)

ΠΗΓΗ  

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

ΛΟΓΙΚΗ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΘΑΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Στο παραπάνω άρθρο  περιγράφεται μία «πιθανή» λύση για το πρόβλημα των λήξεων των Ελληνικών κρατικών  ομολόγων του Ιουλίου και του Αυγούστου.

Δεν γίνεται αναφορά στις λεπτομέρειες ή στο λογικό σκεπτικό του σχεδίου και δεν αναφέρονται οι πηγές του δημοσιεύματος.

Το Υπουργείο Οικονομικών δεν σχολίασε την είδηση, αλλά το άρθρο της Καθημερινής  υποστηρίζει ότι το σχέδιο προωθείται από την Ελληνική πλευρά.

Είναι πιθανό να είναι έντεχνη διαρροή από την πλευρά της κυβερνήσεως για να προετοιμασθεί το εκλογικό κοινό ότι υπάρχει σχέδιο Β.

Το σχέδιο φαίνεται να είναι βάσιμο στην λογική του.

Το σύνολο των λήξεων για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είναι 7,56 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αν τελικά δεν καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία για την καταβολή της δόσεως των 7,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με τους θεσμούς,  με τα σημερινά δεδομένα υπάρχει οικονομικό αδιέξοδο από τον Ιούλιο του 2015.

Τα ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ θα πρέπει να πληρωθούν από κάποιον τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Δεν αρκεί να αγοράσει ο EMΣ τα ομόλογα από την ΕΚΤ.

Πρέπει από κάπου να αντλήσει το τίμημα.

Το τίμημα θα αντληθεί από τα 11,2 δισεκατομμύρια ευρώ, που μεταβιβάστηκαν από το ΤΧΣ στο EΜΣ πρόσφατα.

Η κίνηση αυτή θα γίνει ανεξάρτητα από το εάν θα προκύψει συμφωνία με τους θεσμούς.

Αν δεν γίνει εγκαίρως,  τότε θα προκύψει χρεωκοπία του Ελληνικού κράτους  προς την ΕΚΤ τον Αύγουστο, παράλληλα με το αντίστοιχο πρόβλημα της χρεωκοπίας της Ουκρανίας προς το ΔΝΤ.

Αυτή την εξέλιξη δεν θα την επιτρέψουν οι παράγοντες των διεθνών αγορών.

Τυπικά τα 11, 2 δισεκατομμύρια ευρώ ανήκουν στην Ελλάδα και προορίζονται για την ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών τραπεζών.

Επομένως για να τηρηθούν οι τύποι, η χρήση των κεφαλαίων θα πρέπει  να σχετίζεται με κεφαλαιακή αδυναμία των Ελληνικών τραπεζών.

Δεν είναι τυχαίο ότι τόσο η Ελληνική κυβέρνηση, όσο και η ΕΚΤ,  με τις ενέργειες τους ενθαρρύνουν ένα bank run εναντίον των Ελληνικών τραπεζών.

Με τον τρόπο αυτό θα νομιμοποιήσουν στην συνέχεια τις παρεμβάσεις τους με την «συμφωνία».

Οι Ελληνικές τράπεζες έχουν δανεισθεί μέσω ELA με ενέχυρο  κρατικά ομόλογα της Ελλάδος, αλλά και δικά τους ομόλογα με την εγγύηση του Ελληνικού κράτους.

Ο ΕΜΣ θα εξαγοράσει ομόλογα που λήγουν μεταγενέστερα,  συνολικής αξίας 27,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, που έχουν δοθεί ως ενέχυρο δανεισμού, αλλά τυπικά ανήκουν στις χρηματοδοτούμενες τράπεζες.

Αν το δάνειο είχε δοθεί στο 65% της αξίας του ενεχύρου, αυτό σημαίνει ότι θα προκύψει αποδέσμευση ενεχύρου για τις Ελληνικές  τράπεζες αξίας  9,52 δισ ευρώ το πολύ . (=27,2*35%).

Τα χρήματα αυτά φθάνουν  για να  αγορασθούν από τις Ελληνικές τράπεζες τα κρατικά ομόλογα που λήγουν Ιούλιο και Αύγουστο αξίας 7,56 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Στο σημείο αυτό υπάρχουν δύο παραλλαγές:

  1. Είναι δυνατό να επιτραπεί  στις Ελληνικές τράπεζες να ανανεώσουν αυτά  τα ομόλογα,  με έκδοση ομολόγων που λήγουν πριν το 2024,  για να μην επιβαρύνουν επιπλέον το χρέος ή
  2. Οι Ελληνικές τράπεζες μπορεί να  διαγράψουν ή να συμψηφίσουν την αξία αυτών των  ομολόγων με απαιτήσεις τους από το Ελληνικό κράτος  και να χρειασθούν εκ νέου ισόποση  ανακεφαλαιοποίηση από τον  EMΣ. Ο ΕΜΣ  τότε θα  χρησιμοποιήσει μερικώς τα 11,2 δισεκατομμύρια ευρώ, που μεταφέρθηκαν από το ΤΧΣ.

Όλα τα παραπάνω σενάρια απαιτούν να μην έχει γίνει ως τον Aύγουστο  του 2015 Ελληνική χρεωκοπία ή Grexit.

Αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, τότε ο  ΕΜΣ δεν θα μπορέσει να αγοράσει κρατικά ομόλογα της Ελλάδας  που λήγουν πριν ή και μετά τον Αύγουστο.

Καμμία Ευρωπαική κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιτρέψει για πολιτικούς λόγους στον  EMΣ να αγοράσει ομόλογα χρεωκοπημένης κυβερνήσεως.

Θεσμικά  όμως ο  ΕΜΣ και η διοίκηση του καλύπτεται από νομική ασυλία για οποιοδήποτε απόφασή του, ακόμα και ζημιογόνα, στα πλαίσια των ευρύτατων εξουσιών, που του έχουν παραχωρηθεί.

Στην περίπτωση χρεωκοπίας της Ελλάδας  τα 11,2 δισεκατομμύρια ευρώ του EMΣ θα δοθούν για αποζημίωση της ΕΚΤ από τα τραπεζικά ομόλογα.

Παράλληλα  θα έχουν  χρεωκοπήσει η ΤτΕ και το σύνολο των Ελληνικών τραπεζών.

Το τελευταίο ενδεχόμενο είναι μάλλον απίθανο.

Αν συμβεί,  θα μεγιστοποιηθεί η ζημία για το σύνολο της Ευρωζώνης, καθώς  θα προκύψει σοβαρό πρόβλημα με την λειτουργία του  συστήματος  Target2 πανευρωπαικά.

H Γερμανία  είναι πιθανόν στην συνέχεια  να απαιτήσει καταμερισμό των ζημιών της από το Target2 (σύστημα ασφαλίσεως για διατραπεζικές πιστώσεις) .

Εναλλακτικά μπορεί  να  ζητήσει να τεθούν  όρια για τις ροές κεφαλαίων  και να γίνεται σύντομος διακανονισμός των χρεωστικών υπολοίπων από χώρα σε χώρα.

Τα μέτρα αυτά  είναι ισοδύναμα με  περιορισμό  της κινήσεως κεφαλαίων για όλες τις χώρες πλην Γερμανίας, Λουξεμβούργου, Ολλανδίας και Φινλανδίας, με βάση τα στοιχεία υπολοίπων στο Target2 έως  και τον Μάρτιο του 2014 .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟ Τarget 2 ΕΩΣ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟ Τarget 2 ΕΩΣ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 2014

ΠΗΓΗ

ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΙΟ ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ.

Το άρθρο υποστηρίζει ότι το EΣΜ θα αγοράσει τα Ελληνικά  ομόλογα της ΕΚΤ,  που λήγουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Για την χρηματοδότηση της αγοράς, ο   ΕΣΜ θα μπορούσε να εκδόσει ομόλογα του αξίας 27,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με διάρκεια 9 ετών, απευθυνόμενο στις διεθνείς αγορές με χαμηλό ή και αρνητικό  επιτόκιο.

Στην συνέχεια  ο  ΕΣΜ θα αγόραζε  τα Ελληνικά ομόλογα της ΕΚΤ με έκπτωση και θα  τα διατηρούσε  στο χαρτοφυλάκιο του  έως την λήξη τους.

Με την σειρά της  η ΕΚΤ θα  χρησιμοποιούσε  μέρος από τα κεφάλαια από την πώληση των Ελληνικών ομολόγων  και θα  αγόραζε  το 25% των ομολόγων του ΕΜΣ,  εναλλακτικά με πιθανή  χρήση του προγράμματος ποσοτικής χαλαρώσεως.

Με τον τρόπο αυτό η ΕΚΤ θα μπορούσε να μεταφέρει  στον  ΕΜΣ κατά 25% τον κίνδυνό της  από κατοχή Ελληνικών κρατικών τίτλων από ενδεχόμενη χρεωκοπία της Ελληνικής κυβερνήσεως  στο μέλλον .

Με το υπόλοιπο 75% των χρημάτων θα μπορούσε να διευκολύνει το ΔΝΤ, αγοράζοντας απ’ αυτό (με συμφωνία επαναγοράς) μέρος του ληξιπρόθεσμου χρέους της Ελλάδας προς αυτό.

Με τον τρόπο αυτό η ΕΚΤ  θα εξασφάλιζε  το  υπόλοιπο 75% του  κινδύνου  της από την Ελλάδα μέσω του ΔΝΤ.

Το 75% των 27,2 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι 20,4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Από την μεριά του το ΔΝΤ θα μπορούσε με 20,4 δισεκατομμύρια ευρώ  να σώσει την Ουκρανία από την επικείμενη χρεωκοπία της τον Ιούνιο του 2015…

Λέτε;;;

ΣΤΗ ΝΤΠ ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑ.

ΣΤΗ ΝΤΠ ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑ.

 

 Son ofEon

(Visited 45 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ἡ Ἑλλὰς μπορεῖ νὰ ζητήσῃ ἀπὸ τὴν Εὐρώπη νὰ ἀγοράσῃ ὁμόλογα, γιὰ νὰ πληρώσῃ τὶς λήξεις, σύμφωνα μὲ ἐφημερίδα

Leave a Reply