Ἀναγνωρίζοντας τὴν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων …αὐτοαθωώνονται γιὰ τὶς ἄλλες γενοκτονίες!!!

Οἱ εὐαίσθητοι Ἀμερικανοὶ ἀναγνωρίζουν Ἀρμενικὴ γενοκτονία καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ βοηθοῦν τοὺς Οὐκρανοὺς καὶ τοὺς Ἰσλαμιστὲς νὰ γενοκτονοῦν χριστιανικοὺς πληθυσμούς…Ἀναγνωρίζοντας τὴν γενοκτονίας τῶν Ἀρμενίων ...αὐτοαθωώνονται γιὰ τὶς ἄλλες γενοκτονίες!!!

Δημήτρης Τουσιάδης

(Visited 39 times, 1 visits today)
Leave a Reply