Ὅλες οἱ ὧρες…

Ὅλες οἱ ὧρες...Εἶναι γιὰ νὰ τὶς ζοῦμε…
Ὅλες οἱ στιγμές, καλές, κακές, δύσκολες εἶναι γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ περνᾶμε ἀπὸ μέσα τους καὶ νὰ βγαίνουμε ὀμορφότεροι, δυνατότεροι, καλλίτεροι σὰν ἄνθρωποι.
Ἐὰν ὅλα ἦσαν πάντα καλά, τότε δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ ἀναγνωρίζαμε καὶ νὰ ἐκτιμούσαμε τὰ καλά.
Ἐὰν ὅλα ἦσαν πάντα ἄσχημα, τότε ἡ κόπωσις δὲν θὰ μᾶς ἐπέτρεπε νὰ ἐκτιμήσουμε τὰ ὄμορφα…

Στὴν ζωή μας ΔΕΝ εἶναι ὅλα μοιρασμένα ἀκριβοδίκαια.
Εἶναι ὅμως ὅλα ὑπαρκτά, ἁπτά, ἀναγνωρίσιμα καὶ ἀναγκαῖα.
Οἱ φυσικοὶ ὁδοί, ποὺ ὀφείλουμε νὰ ἀντιλαμβανόμεθα, εἶναι αὐτοὶ ποὺ μᾶς βοηθοῦν νὰ ἰσοῤῥοποῦμε ἀνάμεσα στὸ «ἐδῶ καὶ τώρα» καὶ στὸ «γίγνεσθαι». Κι αὐτὴν τὴν πορεία, τὴν ἀτομικὴ πορεία, θὰ τὴν κάνη ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς μόνος του.
Καὶ θὰ τὴν κάνη μέσα ἀπὸ τὰ δύσκολα, τὰ ὄμορφα, τὰ ἀδιάφορα, τὰ σημαντικά, τὰ ἀσήμαντα, τὰ περιττά…
Ὅλες οἱ ὧρες μας εἶναι δικές μας καὶ ἀπαιτοῦν ἀπὸ ἐμᾶς νὰ εἴμαστε ἐκεῖ καὶ νὰ τὶς συνειδητοποιοῦμε, κάθε στιγμή, δίχως νὰ …ξεχνιόμαστε.
Ἡ ζωὴ εἶναι βίος… Βία…
Βία καὶ κόπος…
Καὶ μέσα ἀπὸ τὴν βία, τὸν κόπο καὶ τοὺς ἀγῶνες ἤ καταφέρνουμε νὰ ζοῦμε ἤ …
…τέλος!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply