Γνωρίζοντας τὸν ἐαυτό μας μέσα ἀπὸ τὶς σχέσεις μας.

Γνωρίζοντας τὸν ἐαυτό μας μέσα ἀπὸ τὶς σχέσεις μας.Ὅταν κάποιος εἶναι μόνος του, μὲ τὸν ἑαυτό του, εἶναι εὔκολο νὰ θεωρῇ ὅτι εἶναι ἔνα πνευματικό, φωτισμένο ἄτομο, ποὺ ξέρει νὰ ἀγαπᾷ…
Τί γίνεται ὅμως μέσα στίς σχέσεις;

Oἱ σχέσεις μᾶς ἀποκαλύπτουν τὴν ἀλήθεια ποὺ ὑπάρχει μέσα μας καὶ μᾶς δίνουν τὴν εὐκαιρία νὰ ἀσκηθοῦμε στὴν ἀγάπη, νὰ ἐπεκταθοῦμε πέρα ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ νοιώθουμε βολικὰ καὶ νὰ ταξειδέψουμε στὰ ἱερὰ μονοπάτια της μαθαίνοντας τὸν ἑαυτό μας.

Σούσουλα Γιῶτα

(Visited 41 times, 1 visits today)
Leave a Reply