Τὸ ΜΟΝΑΔΙΚΟ φάρμακο γιὰ ὅλες τὶς ἀσθένειες!!!

Τὸ ΜΟΝΑΔΙΚΟ φάρμακο γιὰ ὅλες τὶς ἀσθένειες!!!Στὴν ζωή μας καθημερινῶς ἀντιμετωπίζουμε προβλήματα ποὺ λύνονται καὶ προβλήματα ποὺ ΔΕΝ λύνονται.
Σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις ἐπιλέγουμε κάποιον τρόπο γιὰ νὰ τὰ ἐπιλύσουμε, ἤ γιὰ νὰ τὰ …ἀγνοήσουμε.
Τὸ σημαντικό, ποὺ ξεχνᾶμε, ἀλλὰ ποὺ εἶναι καὶ ἡ ἀρχὴ γιὰ τὴν ἐπίλυσιν ΟΛΩΝ τῶν προβλημάτων (ἤ γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τῆς μὴ ἐπιλύσεως κάποιων ἐξ αὐτῶν) εἶναι τὸ χαμόγελο. Τὸ χαμόγελο -πρῶτα πρῶτα-  πρὸς ἐμᾶς καὶ μετὰ πρὸς ΟΛΟΝ τὸν κόσμο.
Τὸ χαμόγελο ποὺ ἐπιστρέφει πάντα, πολὺ μεγαλύτερο καὶ μὲ πολλὲς …ἐνεργειακὲς «ἐνέσεις»!!!

Ἡ ἀσθένεια, γιὰ παράδειγμα, θεραπεύεται πολὺ ταχύτερα ὅταν ἐμεῖς τὴν ἀντιμετωπίζουμε ὡς ἰάσιμη καὶ μὲ χαμόγελο. Ὅταν μᾶς πλακώνῃ ἡ κατάθλιψις εἶναι σίγουρο πὼς ἐπιδεινώνονται ὅλα.
Ὅταν ἀπὸ τὴν ἄλλην ΔΕΝ θεραπεύεται κάτι, πάλι ἡ μοναδικὴ ὁδός μας εἶναι αὐτή. Τὸ χαμόγελο.
Ἔχουμε μόνον τὸ ἐδῶ καὶ τώρα… Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι …θεωρίες!!!

Ἀντιμετωπίζοντας τὰ προβλήματα ὡς κάτι …ἰάσιμο, τότε ὅλα, ὅσο κι ἐὰν ἀργήσουν, θὰ βροῦν τὸν δρόμο τους καὶ τὶς λύσεις τους.
Μὰ γιὰ νὰ βρεθοῦν αὐτὲς οἱ λύσεις καὶ οἱ δρόμοι, ἐμεῖς πρέπει νὰ τὸ πιστεύουμε.
Γιὰ νὰ τὸ πιστέψουμε πρέπει νὰ τὸ κτίσουμε.
Γιὰ νὰ τὸ κτίσουμε πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζουμε τοὺς ἑαυτούς μας καὶ τὴν ζωή μας μὲ θάῤῥος καὶ πίστη στὰ ἀποτελέσματα καὶ στὰ ὄνειρά μας…

…Φαῦλος κύκλος…
Μεγάλη κουβέντα ἀνοίξαμε σήμερα…
Γιὰ νὰ ἁπλοποιήσουμε τὰ πάντα ὅμως καὶ γιὰ νὰ ἔχουμε μίαν καλή, σπουδαία καὶ ὑπέροχη ἡμέρα, ὅπως καὶ μία καταπληκτικὴ συνέχεια στὴν ζωή μας, ἄς ξεκινήσουμε τώρα μὲ τὸ χαμόγελο.

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 261 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Τὸ ΜΟΝΑΔΙΚΟ φάρμακο γιὰ ὅλες τὶς ἀσθένειες!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ ΜΟΝΑΔΙΚΟ φάρμακο γιὰ ὅλες τὶς ἀσθένειες!!! - newsOK

Leave a Reply