Ὅποιος λατρεύει τὸ πᾶν, λατρεύει καὶ τὸ μέρος

Ὅποιος λατρεύει τὸ πᾶν, λατρεύει καὶ τὸ μέροςὍποιος λατρεύει τὸ πᾶν, λατρεύει καὶ τὸ μέρος.
Ἐάν αὐτὸς λατρεύῃ μόνον μίαν προσωπικότητα, ὅσον ἰσχυρᾶ καὶ ἀγαθὴ καὶ ἀν εἶναι αὐτή, ὑποτιμᾷ τὸ Σύνολον.
Αὐτὸς ποὺ λατρεύει τὴν Φύσιν καὶ τὸ φῶς της, θαυμάζει, ἀγαπᾷ καὶ σέβεται κάθε συνειδητὸ «ἐγώ» ποὺ εἶναι καρπὸς τῆς φύσεως.
Εἶναι ἐραστής τῆς ἀληθείας καὶ αὐτὴν ἀναζητᾷ εἰς ὅλον τὸν ἐπίγειον βίον του, αὐτήν ἀκολουθεῖ καὶ αὐτήν διδάσκει.
Τὸν ἐνάρετον καὶ τὸν σοφόν, ἐνισχύουν αἱ δυνάμεις τῆς Φύσεως διὰ νὰ ἠμπορῇ νὰ ἐναρμονίζεται πρὸς τοὺς Νὸμους της.
Ὅσους ποθοῦν καὶ θηρεύουν τὴν ἀλήθεια, ἡ ἀλήθεια τοὺς ποδηγετεῖ καὶ τοὺς φωτίζει.
Ὁ Οὐρανὸς τοὺς ἐμπνέει καὶ τοὺς ὁδηγεῖ διὰ νὰ βροῦν τὸν δρόμον ποὺ ἄγει εἰς τὴν ἀληθινὴν πραγματικότητα.

(Visited 32 times, 1 visits today)
Leave a Reply