Γιατί ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὁδηγεῖ τήν χώρα σέ ῥήξιν μέ τήν Εὐρώπη;

Γιατί ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὁδηγεῖ τήν χώρα σέ ῥήξιν μέ τήν Εὐρώπη;Μίαν ταπεινὴν ἀπορίαν ἔχω!
Γιατί ὁ ΣΥΡΙΖΑ-κυβέρνηση ὁδηγεῖ εἴς πλήρην ῥῆξιν μὲ Εὐρώπη καί εἰς τήν ἐξ αὐτῆς καταστροφήν;
Διότι ἡ πλήρης ῥῆξις θὰ εἶναι ἡ χειρίστη ἔκβασις!

Ποῖον τὸ ποσοστὸν τοῦ λαοῦ συνολικῶς, τὸ ὁποῖον ἐπιδιώκει κι ἐπιθυμεῖ τήν ἔξοδον ἀπό τήν Εὐρώπην;
Ποῖον τό ποσοστόν ἐκ τῶν ψηφισάντων ΣΥΡΙΖΑ ἐπεδιώκον, ὅταν ἐψήφιζον καὶ θέλουν τώρα τήν ῥῆξιν;
Μήπως τελικῶς ὁ λαός δέν ἔχει καταλάβει ἢ ἀδιαφορεῖ νά καταλάβῃ τί σημαίνει ΡΗΞΙΣ;

Ἡ κυβέρνησις ὀφείλει εἰλικρινῶς νὰ ἐξηγήσῃ τὴν σημασίαν τῆς ῥήξεως καὶ τὶς ἐξ αὐτῆς συνέπειες, ὄχι διὰ μερίδαν ἐργαζομένων, ἀλλὰ διὰ τὴν χώραν ἐν γένει.
Ἁπλῆ ἀπορία ἐνὸς Ἕλληνος ἐξωτερικοῦ!

Τρύφων Ὀλύμπιος

φωτογραφία

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply