Τὸ τίναγμα

Τὸ τίναγμαἈπ᾿ τὸ τίναγμα ἀπὸ πίσω
ἐξυφαίνεται
πίσω ἀπ᾿ τὸ τίναγμα ἐτοῦτο
– ὤ ἀμείλικτη σιωπὴ
τυλιγμένη στὰ πόδια τῶν σειρήνων
δὲν ἀφίνεις ὠϊμὲ ν᾿ ἀκουσθῇ

παρὰ μόνο τὸ τρέμουλο τῶν ὀδόντων·
ἐξυφαίνεται λοιπὸν
μία βελονιὰ ἱδρωμένη
τελευταία νὰ τελειώσῃ τὸ κέντημα.
 
Καὶ ἀπ᾿ τὴν βελονιὰ ἀπὸ πίσω
ἀπαγγιάζει – ὤ καιρὲ τοῦ θύμου –
πίσω ἀπ᾿ τὴν βελονιὰ ἐτούτη
ἀπαγγιάζει λοιπὸν
ὁ σκεπτικισμός.
 
Σκεπτικισμός, θαλασσινῆς πνοῆς
ἀναπόδοτος
– ἤσουν κι ἐσὺ ἀμίλητη –
ἀναπόδοτος στὰ στήθια
στὰ χείλη
στὸ σκίρτημα.
 
Τὸ σκίρτημα τῆς φλέβας τοῦ ὀνείρου
νὰ χορεύῃ
μέσ᾿ ἀπὸ τῆς πλεξούδας τὸ τίναγμα
ν᾿ ἀνεμίζῃ
ἡ βελονιὰ σημάδι στὸν λαιμὸ τοῦ καπνοῦ
νὰ πονάῃ·
πότε θά τελειώση τό κέντημα;
 
Τὸ κέντημα ποὺ τελειώνει
– ὤ πόνε –
τὸ σάβανο, ἡ ἀγκαλιά σου
τὸ κλάμα, δίχως δάκρυο
μόνο, πόνος
καὶ τὸ κέντημα ποὺ τελειώνει!
 
– Εἶσαι κι ἐσὺ ἀμίλητη –
ἀσίγαστη ἡ ὑπομονὴ
– ποιὸς θὰ τὸ πίστευε –
σιγὴ σκεπάζει τὸν πόνο.
 
Πότε θά τελειώση τό κέντημα;
«Ὤ! Ῥία κρυμμένα, εὔτολμοι λόγοι. Καὶ ἑπτὰ πλεκτὲς τριλογίες» – 2011
(Visited 226 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Τὸ τίναγμα

Leave a Reply