Εἶναι ΔΩΡΕΑΝ καὶ καταπολεμᾶ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΑΤΑ) κάθε μορφὴ καταθλίψεως!!!

Εἶναι ΔΩΡΕΑΝ καὶ καταπολεμᾶ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΑΤΑ) κάθε μορφὴ καταθλίψεως!!!Εἶναι ἕνα μικρό, τόσο δά, χαμόγελο.
Αὐτὸ ποὺ κάθε πρωΐ ὀφείλουμε νὰ προσφέρουμε ἁπλόχερα στοὺς ἑαυτούς μας, στοὺς ἄλλους μὰ καὶ σὲ ὅλον τὸν κόσμο.
Εἶναι δωρεάν, δὲν θέλει πολὺ κόπο καὶ καταπολεμᾶ, ἀποδεδειγμένα, κάθε μορφὴ καταθλίψεως.

Κι ἐπεὶ δὴ παρὰ τὶς φωτεινότερες ἡμέρες, ποὺ τώρα πιὰ ἔχουμε, ἡ κατάθλιψις μᾶς κουνᾶ ἀπειλητικὰ τὸ δάκτυλο, ἄς τὴν …προσπεράσουμε. Μόνοι μας πρέπει νὰ τὴν ἀγνοήσουμε, μὲ μοναδικό μας ὅπλο ἕνα χαμόγελο.
Ἄς μὴν ἐπιτρέψουμε στὰ τόσα δηλητήρια νὰ περάσουν μέσα μας καὶ σήμερα.
Σήμερα ἄς ξεκινήσουμε, κι ἄς τελειώσουμε, τὴν ἡμέρα μας ΜΟΝΟΝ μὲ τὸ ἰσχυρότερο ἀντικαταθλιπτικό: τὸ χαμόγελο!!!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 30 times, 1 visits today)
Leave a Reply