Καὶ τὸ «χρέος» ΔΕΝ …πιάνεται!!!

Καὶ τὸ «χρέος» ΔΕΝ ...πιάνεται!!!

«…Στο ποσό των 312,7 δισ. ευρώ ή στο 174,7% του ΑΕΠ ήταν στις 31 Μαρτίου 2015 το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, σύμφωνα με έγγραφο που διαβιβάσθηκε στην Βουλή, από τον Οργανισμό Διαχειρλισεως Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).
Τα στοιχεία κοινοποιήθηκαν στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, έπειτα από ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής της ΝΔ Ευάγγελος Μπασιάκος, ζητώντας να ενημερωθεί πώς διαμορφώνεται το ελληνικό δημόσιο χρέος.
Όπως προκύπτει από το έγγραφο η κατανομή του δημοσίου χρέους της κεντρικής κυβερνήσεως έχει ως εξής:

 • Ομόλογα: 39,4 δισ. ευρώ.
 • Ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ (SMP program): 19,8 δισ. ευρώ.
 • Ομόλογα που κατέχουν οι Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες (ANFAs): 7,3 δισ. ευρώ.
 • Έντοκα γραμμάτια: 14,9 δισ. ευρώ.
 • Βραχυπρόθεσμα δάνεια (repos): 9,8 δισ. ευρώ.
 • Δάνεια από το Ευρωπαϊκό ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (EFSM): 130,9 δισ. ευρώ.
 • Δάνεια από ΔΝΤ: 21,2 δισ. ευρώ.
 • Δάνεια από Κράτη-μέλη της Ευρωζώνης: 52,9 δισ. ευρώ.
 • Δάνεια από Τράπεζα Ελλάδος: 4,3 δισ. ευρώ.
 • Λοιπά Δάνεια εσωτερικού: 0,1125 δισ. ευρώ.
 • Λοιπά Δάνεια εξωτερικού: 5 δισ. ευρώ.
 • Ειδικά και Διακρατικά δάνεια εξωτερικού (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) 7,09 δισ. ευρώ.
  Σύνολο: 312,7 δισ. ευρώ…»

ΒΗΜΑ

(Visited 41 times, 1 visits today)
Leave a Reply