Τὸ ἀντάρτικο τοῦ Πόντου.

Τὸ ἀντάρτικο τοῦ Πόντου.Οἱ διώξεις τῶν νεότουρκων πρὸς τὸν Ἑλληνισμὸ τοῦ Πόντου ἀνάγκασαν χιλιάδες ἄνδρες νὰ καταφύγουν ἀντάρτες στὰ δυσπρόσιτα βουνὰ.

Μὲ τὰ λίγα μέσα ποὺ διέθεταν κατάφεραν ἀποφασιστικὰ χτυπήματα στὸν τουρκικὸ στρατὸ, ὀργανωμένοι σὲ μικρὲς ὁμάδες, μέχρι 30 ἀτόμων, γιὰ εὔκολη μετακίνηση καὶ σίτιση.

Οἱ Πόντιοι δὲν ἦταν εὔκολος ἀντίπαλος γιὰ τοὺς τούρκους…

Χλόη

φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ.

(Visited 56 times, 1 visits today)
Leave a Reply