Ἀναγέννησις…

Ἀναγέννησις...Μὴν κυττᾶς τὴν σαστισμένη μοίρα σου
δὲν εἶναι ἀποκύημα τῆς φαντασίας·
εἶναι οἱ τρομοκάπηλοι τῆς γενιᾶς μας
ποὺ καταχράστηκαν τὸ μέλλον μας
οἱ λογοκλόποι τῶν προγόνων μας.

Πάλεψε,
κι ἂν τὰ ἂθλια ἀρνιοῦνται νἀποδιωχθοῦν
ἂφησε τὴν σκέψη ν
ἀκολουθήσῃ
τὰ ζεστὰ ἀνοδικὰ ρεύματα τοῦ ἀέρα.

Ἀδιαφόρησε
στὶς παραμορφωμένες ἀντιλήψεις
ποὺ ἀπειλοῦν ν`ἀποκτήσουν μορφή.

Ψηλάφισε
τὶς ἀλλόκοτες πιθανότητες ποὺ ἒχουμε
σ`αὐτὸν τὸν κόσμο τῆς ἀπειλῆς καὶ τῆς τρέλλας.

Πάλεψε,
καὶ ὃ,τι δὲν μπορεῖς νὰ τὸ ἀλλάξῃς,
μὴν τὸ συνηθίσῃς…

Χλόη
ἀνιχνευτές

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply